Yağmur yağdıkça cihad tatlı olacak, hadisi sahih mi?

Tarih: 29.02.2016 - 01:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisin sıhhat ve tam tahrici nedir Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Gökten yağmur yağdıkça cihad tatlı ve yeşil kalacaktır. İnsanların üzerine bir zaman gelir ki, onlardan bazı kurralar; "Bu zaman cihad zamanı değildir." derler. Sizden kim bu zamana yetişirse o dönem ne güzel cihad dönemidir." Dediler ki: Ey Allah'ın Rasulu! Onlardan biri mi bunu söyleyecek? Buyurdu ki: Evet Allah'ın meleklerin ve tüm insanların lanetlediği kişi?"

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisi Ebu Amr ed-Dani rivayet etmiştir. (bk. es-Sünenu’l-varidetu fi’l-Fiten, Riyad, 1416, 3/751/h. no:371)

- Bu rivayet mürsel olması yanında, senedinde Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem gibi ittifakla zayıf kabul edilen bir ravi de bulunduğu için zayıftır.

- Ayrıca, İbn Asakir de aynı konuyu -sorudaki şeklinden biraz farklı olarak- rivayet etmiştir. (bk. Muhtasaru Tarihi’d-Dımaşk, Dımaşk, 1402/1984,18/203)

- el-Muttaki el-Hindi, İbn Asakir’in rivayet ettiği bu hadisin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Kenzu’l-Ummal, h.no:10742)

Aslında bu ikinci rivayet öncekinden kat kat zayıftır. Çünkü senedinde Ravilerden Ammar b. Nusayr zayıf, Abbad b. Kesir, Yezid er-Rikaşi ise, metruku’l-hadistir, yani rivayetleri kabul edilmez bir kişidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun