Çocuğa isim koyarken sağ kulağına ezan okumakla ilgili hadis sahih midir?

Tarih: 18.11.2013 - 00:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Çocuğa isim koyarken sol kulağa kamed okuma hadislerin sıhhati nasıldır?
- Ümmü sıbyan ne demektir?

من ولد له مولود، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى ؛لم تضره أم الصبيان Huseyin bin Ali (r.anh) rivayetine göre ise Peygamberimiz bu adetlerinin hikmeti hususunda da şöyle buyurmuşlardır:

“Kimin bir çocuğu olur da sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa, o çocuğa ümmü sıbyan hastalığı (cin) zarar vermez.” (Feyzu'l-Kadir, 6:237; Beyhaki; Ebû Ya’lâ, el-Musned, 4/1602; İbn es-Sunni, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle, 200/617)

أن النبي صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ في أُذْنِ الحسن بن علي یوم ولد، وأقام في أذنه اليسرى

"Peygamber (s.a.v.) el-Hasen b. Ali doğduğu gün kulağına ezan okur, sol kulağına da kâmet getirir." (El- Beyhaki, eş-Şuab)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Kimin bir çocuğu olur da onun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa Ümmü Sibyan ona zarar vermez.” manasındaki hadisin senedinde yer alan Mervan b. Salim el-Ğifarî “metruk (rivayetlerine itibar edilmez)” bir kimse olduğundan, bu rivayet zayıf kabul edilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no. 6206)

- Ümmü Sibyan hastalığı, bazı çocuklarda meydana gelen bir hastalıktır. Eski alimler tarafından, -çocuğun anormal salyasının akması ve bazen baygınlık geçirmesi sebebiyle- bunun cinlerle irtibatının olduğu kanaati belirtilmiştir. Hadiste bunu açıklayan ifadeler yoktur. İbn Sina bunun bir nevi sara hastalığı olduğunu belirtmiştir.(bk. İbn Sina, el-Kanun, 2/777)

“Hz. Hasan dünyaya gelince Peygamberimiz (asm)'in onun kulağına ezan okuduğuna” dair hadis rivayeti Tirmizî’de geçmektedir. Tirmizi bu rivayetin “hasen ve sahih” olduğunu belirtmiştir. (bk. Tirmizi, Adahî, 17) Ancak soruda geçen “isim koyarken…” ifadesi hadiste yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Sübyanlık diye bir şey var mıdır? Hamile bayanların sübyan muskası yaptırması caiz midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun