Kahinin gaybdan verdiği bilginin doğru olabilme ihtimaline inanmak küfür mü?

Tarih: 21.06.2018 - 00:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cinler bilgi hırsızlığı yaparak kahine aktarmış olmasından dolayı, kahinin verdiği bazı haberlerin bazısı doğru çıkabiliyor.
- Bu sebeple kahinin haberlerinin doğru olma ihtimaline inanmanın hükmü nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyla ilgili olarak İbn Abbas (r.a) şöyle demiştir:

"Melekler buluttan inerler, işlerini kendi aralarında görüşürler. Bu arada şeytanlar kulak hırsızlığı yaparlar. İşittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendileri de yüzlerce yalan uydururlar." (Ahmed b. Hanbel, I, 274)

Ama falcının, kahinin dediği bazen çıkıyor.” diyenler de yok değildir.

Benzer bir sözü söyleyen bir sahabeye  Peygamberimiz (asm)’in ona verdiği cevap konuyu aydınlatmaktadır:

Bu söz cinlerindir. Cin bilgiyi kapar da dostunun kulağına tavuğun gıdaklaması gibi gıdaklar. Bu şekilde ona yüz yalandan daha fazlasını karıştırır. (Müslim, Selam 123)

“Kim bir Arrafa (bir nevi falcı, kâhin, gaybı bildiğini iddia eden kimseye) gidip (gerçekten ona inanarak / sözlerinin doğru olabileceklerine ihtimal vererek) bir şey sorsa kırk gece namazı kabul olmaz.” (Müslim, Selam, 125)

Bu hadisten anlaşılıyor ki, geleceğe dair kehanetleri okumak ve kâhinler, falcılar tarafından verilen haberlerin doğru olabileceklerini düşünmek kişiyi küfre sokmaz; ama kişiyi günahkâr yapar. Çünkü, cinlerin -doğruluğu tartışmasız olan- meleklerin sözlerinden/konuşmalarından az da olsa kulak hırsızlığı yaptıkları yine Kur'an’la sabittir. Fakat, cinleri yalanları ile kâhinlerin ayrı yalanları birleşince doğruluğun % 1 ihtimali bile kalmaz. Onun için İslam dini yalan ve yanlışı kat kat fazla olan bu gibi haberlere itibar edilmesini kesin olarak yasaklamıştır.

Ancak, bir kimse kâhinlerin gaipten verdikleri haberin kesin olarak doğru olduğuna inanırsa bu düşünce, din bakımından büyük bir risk taşır. Çünkü, kâhin de ona haber ulaştıran cinler de gaybı bilmez. Bu husus Kur'an’la sabittir.

Özetlersek, bir kimse bir kahin ve benzerlerinin söylediklerine tamamen inanırsa, dini açıdan büyük bir risk altına girmiş olur. Çünkü, bu düşüncesi Kur'an ve sünnetin açık ifadelerine terstir. Şayet, sözgelişi %99 inanmayıp, yalnız bir ihtimalle doğru olduğunu düşünmek, küfür değil ama günahtır.

Şu hadis-i şerifin ifadesinde de bu gerçeğin altı çizilmiştir:

“Kim bir kâhine gidip söylediklerini (tamamen) tasdik etse, Muhammed (asm)’e  indirilen (vahiy)den beri / uzak olmuş olur.” (Ebu Davud, Tıb, 21)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun