Emanlı bir Müslüman, kendisine eman veren bir kafiri, diğer Müslümanları öldürüyor diye öldürebilir mi?

Tarih: 27.10.2013 - 02:25 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir kafir, bir mü'mine eman verirse ve mü'min de o beldenin kafirlerine zarar vermeyeceğine söz verirse, ancak bu emanı veren kafir başka bölgelerde Müslümanları katlediyorsa, o mü'min emanı veren kafire zarar verilebilir mi?
- Kab bin Eşref hadisesinde olduğu gibi, antlaşmaya rağmen hileye başvurulabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Evvela, fertlerin böyle bir yetkileri yoktur. Çünkü, bu tür ruhsatlar verilirse, çeşitli nefsani garazların arakasına sığınarak pek çok fitne-fesat çıkarılabilir.

- Kâb b. Eşref olayı devlet tarafından verilen bir karardır. Çünkü, Hz. Peygamber (asm) aynı zamanda Medine Site devletinin reisidir.

- Bugünkü şartlar çok farklıdır. Genellikle işlenen gizli cinayetler açığa çıkarılır ve daha fazlasıyla Müslümanların kanı dökülür.

“Müminler şartlarına bağlı kalmak durumundadır.” şeklindeki hukuk kuralı, müminlerin bulundukları her ülkede -Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olmayan- bütün kanunlarına uymak zorundadır. Bu husus, aynı zamanda İslam’ın müspet imajı, müminlerin dürüstlüğü ve eminliği açısından da büyük önem arz etmektedir.

- Denilebilir ki, bir Müslümanın bir gayri müslim ülkede -onların izniyle- bulunması, onu -bulunduğu süre zarfında- o ülkenin bir nevi vatandaşı yapıyor. Bu açıdan bakıldığında,

“Kim bir zimmîye (gayri müslime) eziyet ederse onun hasmı benim. Ben kimin hasmı olursam, kıyamet gününde onu mağlup ederim.” (Kenzu’l-Ummal, 4/618; el-Camiu’s-Sağîr, 1/1210)

manasına gelen hadisin uyarısını, bu konuda da dikkate almak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, hadiste ifade edilen husus, Müslüman bir ülkede gayri müslim bir şahsa eman verilmişse, o artık Müslüman ülkenin zimmetindedir / himayesindedir. Aksi davranışlar bu himayeye bir nevi hıyanettir.

Konumuzda ise, Müslüman kişiye gayri müslim ülkede yurttaşlar gibi eman verilmiştir. Yani o ülkenin himayesine alınmıştır. Üstelik “eman veren” yerine “eman verilen” bir konumda olan bir kişi olarak, böyle bir davranışı sergilemesinin çok daha çirkin olduğu kanaatindeyiz.

- İslam’da, ancak devletin karar verebileceği bir konuda, bir şahıs, tek başına -sebebi ne olursa olsun-, oradaki herhangi bir gayri müslim şahsa infaz uygulayamaz. Böyle bir davranış, yukarıda işaret edildiği üzere, hem “şartlara bağlılık” esasına hem “vatandaşlık hukuku”na hem İslam’ın / Müslümanların “müspet imajını koruma sorumluluğu”na aykırıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah Resulü (asm) suikastları ne için yaptırdı?..
Peygamberimizin Kab İbnü'l-Eşrefin öldürülmesini emretmesi ile ilgili hadis hakkında bilgi verir misiniz?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun