Ey Rabbim, bana yeniden hayat ver, senin yolunda ikinci kere öleyim, rivayetinin kaynağı nedir?

Tarih: 02.01.2014 - 01:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dünyaya dönmek isteyen şehidle ilgili rivayetinin sıhhati, tahrici ve açıklaması nasıldır?

- Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm), babası Uhud'da şehid olan Cabir (radıyallahu anh)'e bir gün şunu söyler:

"Allah, babana ne söyledi haber vereyim mi? Dedi ki: 'Ey Abdullah! dile benden, istediğini vereyim.' Baban şunu söyledi: 'Ey Rabbim, bana yeniden hayat ver, senin yolunda ikinci kere öleyim.' Allah ona: 'Benden, daha evvel kesin karar çıkmış bulunuyor; ölenler dünyaya artık dönmeyecekler!'"

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Genel olarak şehidin dünyaya dönmeyi istemesi:

- Hz. Enes’ten yapılan rivayete göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

“Cennete giden hiç kimse, yeniden dünyaya dönmeyi ve dünyalık adına herhangi bir şeyin kendisi için olmasını istemez. Şehit olan kimse bunun dışındadır. O, gördüğü o büyük mükâfattan ötürü, on defa daha (Allah yolunda) ölmek için dünyaya dönmeyi temenni eder / arzu eder.” (Buhari, Cihad, 21; Müslim, İmaret, 109-1877)

- Hz. Cabir anlatıyor: Bir gün Resulullah ile karşılaştım; bana:

“Ey Cabir! Seni üzüntülü görüyorum, hayırdır?” diye sordu. Ben de: “Ey Allah’ın Resulü! Babam Uhud savaşında şehit oldu. Arkasında çoluk-çocuk ve bir de borç bıraktı.” dedim. O da:

“Allah’ın babanı nasıl (güzel) karşıladığına dair sana müjde vereyim mi?” dedi. “Buyurun ey Allah’ın Resulü” deyince, şöyle buyurdu:

“Allah (şimdiye kadar) kiminle konuştuysa, ancak bir perde gerisinde konuştu. Fakat babanı diriltip kendisiyle vicahi / yüz yüze konuştu ve buyurdu ki: 'Ey kulum! Arzu ve isteklerini söyle, sana vereyim.'  O da: 'Ya Rab! Beni diriltmeni ve bir defa yolunda öldürmeyi istiyorum.', dedi. Şanı yüce Rab, şöyle buyurdu:

'Daha önce (ezeli ilmimde) şu kararı verdim ki, onlar (hiç kimse, ölümünden sonra) tekrar dünyaya geri gönderilmez.' İşte şu ayet bu konuda inmiştir: 'Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın.' (Âl-i İmran, 3/169) (Tirmizi, Tefsiru sureti Al-i İmran, h.no: 3010)

Tirmizi, bu hadis rivayetinin “Hasen” olduğunu belirtmiştir.

- Diğer bir rivayet de şöyledir:

“Şehitlerin ruhları, yeşil kuşlar şeklinde cennette diledikleri gibi dolaşırlar. Daha sonra, Allah’ın arşına bağlı kandillere konarlar. Onlar bu durumda iken Allah onlara, “Dileyin benden ne dilerseniz!’ der. Şehitler, 'Rabbimiz! Ne isteyebiliriz ki, cennetin her yerini dilediğimiz gibi dolaşıyoruz!' derler. Mutlaka bir şeyler istemeleri konusunda teklif gelince onlar söyle derler. 'Ruhlarımızı cesetlerimize tekrar geri gönder. Senin yolunda ölelim.' Bunun dışında bir şey istemedikleri görülünce artık onlara bir sorulmaz.” (İbn Mace, Cihad, 16; bk. Müslim, İmare, 121)

Allah'ın şehitlerin ruhlarına, dilediğinizi benden isteyin, şeklindeki hitabı; onlara olan ikram derecesinin yüceliğini gösterir. Çünkü Allah onlara insanın hatırına gelemeyecek nimetleri bile ikram ve ihsan buyurur. Buna rağmen başkaca bir isteklerinin bulunup bulunmadığını ısrarla sorar. Fakat şehitlerin ruhları isteyecekleri hiç bir şeyi bulamayınca ve Allah'ın kendilerinin mutlaka bir şey istemelerini talep ettiğini görünce, dünyaya geri gönderilmelerini ve böylece tekrar Allah yolunda savaşıp şehit edilme isteğinde bulunurlar. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun