Reenkarnasyonun olmadığını bildiren hadis var mıdır?

Tarih: 08.01.2014 - 00:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Reenkarnasyonu kesin bir şekilde red eden hadisler var mıdır; varsa paylaşabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Peygamber Efendimiz (asm), tenasühün / reenkarnasyonun olduğuyla ilgili tek bir söz söylememiştir. Aksine, mükâfat veya azabın hemen ölümden sonra başladığına ait ise yüzlerce hadis söyleyerek tenasühü / reenkarnasyonu reddetmiştir.

Birçok âyet ve hadisin açıkladığı "insanın yaratılma amacı, dünya hayatının sebebi ve hikmeti, ölümden sonra dirilerek dünyada hak edilene göre mükâfat veya ceza görme gerçeği, insan nefsinin terbiye edilerek kâmil insanın olgun nefsi haline gelebilmesi için gösterilen yollar ve çareler...", yeniden bedenlenme inancının İslâm'a aykırı olduğunun kesin kanıtlardır.

Kur'ân âyetlerinin yanında, kabir azabını ve nimetlerini haber veren çok sayıda hadîs-i şerîf de reenkarnasyonu reddetmektedir. (bk. Bûtî, Kübrâ'l-Yakiniyyâti'l-Kevniyye, s. 315)

Hz. Cabir'in rvayet ettiği bir hadiste, Allah'ın, "Daha önce (ezeli ilmimde) şu kararı verdim ki, onlar (hiç kimse, ölümünden sonra) tekrar dünyaya geri gönderilmez." hükmü yer almaktadır:

- Bir gün Resulullah ile karşılaştım; bana:

“Ey Cabir! Seni üzüntülü görüyorum, hayırdır?” diye sordu. Ben de: “Ey Allah’ın Resulü! Babam Uhud savaşında şehit oldu. Arkasında çoluk-çocuk ve bir de borç bıraktı.” dedim. O da: “Allah’ın babanı nasıl (güzel) karşıladığına dair sana müjde vereyim mi?” dedi. “Buyurun ey Allah’ın Resulü.” deyince, şöyle buyurdu:

“Allah (şimdiye kadar) kiminle konuştuysa ancak bir perde gerisinde konuştu. Fakat babanı diriltip kendisiyle vicahi / yüz yüze konuştu ve buyurdu ki: 'Ey kulum! Arzu ve isteklerini söyle, sana vereyim.' O da: "Ya Rab! Beni diriltmeni ve bir defa yolunda öldürmeyi istiyorum." ' dedi. Şanı yüce Rab, şöyle buyurdu: 'Daha önce (ezeli ilmimde) şu kararı verdim ki, onlar (hiç kimse, ölümünden sonra) tekrar dünyaya geri gönderilmez.' İşte şu ayet bu konuda inmiştir: Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. (Al-i İmran, 3/169)(Tirmizi, Tefsiru sureti Al-i İmran, h.no: 3010)

Tirmizi, bu hadis rivayetinin “Hasen” olduğunu belirtmiştir.

- Reenkarnasyonun (tenasüh’ün) batıl olduğuna kat'î olarak delalet eden naklî delillerden birisi de şu ayetlerdir:

"Nihâyet onlardan her birine (her bir insana) ölüm gelip çatınca şöyle diyecektir: 'Rabb'im beni dünyaya geri gönder. Taki ben kaybettiğim ömrüm karşılığında iyi amel ve hareketlerde bulunayım.' Hayır, aslâ. Onun söylediği bu söz şüphesiz boş laftan ibarettir. Önlerinde ise diriltilip kaldırılacakları güne kadar, (dünyaya döndürülmelerine) bir engel vardır." (Mü'minûn, 23/99-100)

"İnsanlar ölünce iyi kimselerin ruhları İlliyîn'e kötü kimselerin ruhları ise Siccîn'e gidecektir. Doğrusu, yoldan sapan kâfirlerin hesap defterleri Siccîn’dedir. Fakat hayırlı insanların hesap defterleri İlliyyûn'dadır."(Mutaffifin, 83/7, 18)

mealindeki ayetlerde ölen kimselerden suçlu olanların defteri Siccin’de; iyi kimselerin defteri ise İlliyyîn’de olduğu bildirilmiştir. İbn Abbas, İbn Ömer başta olmak üzere İslam alimlerine göre, İnsanların ruhları da onların defterlerinin bulunduğu yerlerde olur. (Taberi, Beğavî, Razî, Kurtubî, ilgili ayetlerin tefsiri)

Ölen insanların ruhlarının iyi veya kötü olmasına göre belli yerlerde olacağına göre, Kur’an’ın ve hadislerin bu açık beyanıyla tenasüh diye bir şey söz konusu değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Reenkarnasyon hakkında bilgi verir misiniz? Bu inancın din, akıl ...

Tenasüh ve Reenkarnasyona Delil Olarak Gösterilen Ayetleri açılar mısınız?

Tenasüh ve Reenkarnasyonun Olmadığını İfade Eden Ayetler ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun