Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hiç hadis rivayet etmişler midir?

Tarih: 02.12.2012 - 13:31 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned'inde Hz. Hasan (ra)'dan mükerrerleriyle birlikte yet­miş dolayında rivayet nakletmiştir (Me­selâ bk. I. 203, 207; II, 227, 241; III, 62, 64); ayrıca onun "Cüz'ün fîhi müsnedü Ehli'I-beyt" adlı risalesinde de (nşr. Ab­dullah el-Leysî el-Ensârî, Beyrut 1408/ 1988) on iki hadis daha bulunmaktadır.

Hz. Hüseyin (ra), dedesiyle annesinden ve ba­basından, ayrıca Hz. Ömer (ra)'den ve diğer bazı sahâbîlerden sekiz hadis rivayet etti.

(bk. T.D.V. İslam Ans., HASAN-HÜSEYİN mad.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun