Ebu Davud ve Tirmizi Türk müdür?

Tarih: 05.09.2013 - 00:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı Kaynaklarda, Kutub-i Sitte'nin bu seçkin alimleri hakkında Türk denildiğini okumuştum; bu doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Onlarca kaynağa bakmamıza rağmen, Ebu Davud’un hangi milletten olduğuna dair net bir bilgiye rastlayamadık. Bildiğiniz gibi, bir kimsenin doğum yerinin bilinmesi, onun soyunun da bilineceği anlamına gelmez.

Ebu Davud, hicri 202’de Sicistan’da doğdu ve 275’de Basra’da vefat etti. (Zehebi, Tezkiretu’l-Huffaz, Beyrut, 1419/1998, 2/127-12)

Sicistan, bazılarının ileri sürdüğü gibi Sicistâne diye de anılan Basra'nın bir köyü olmayıp, İran ile Afganistan arasındaki sınır bölgesidir. Ailesi aslen Yemen'in Ezd kabilesinden olduğu için Ezdî ve "Sicistanlı" anlamında Siczî nisbeleriyle de anılır.

Dedesinin adının Bişr veya Şeddâd olduğu, büyük dedesi İmrân'ın Sıffin'de Hz. Ali'nin yanında yer aldığı ve bu savaşta öldüğü rivayet edilmektedir. (bk. DİA Ebu Davud md.)

Ebu Davud'un Türk ve Arap olduğuna dair iki ayrı görüş ileri sürülmektedir. Sicistan, Afganistan'ın güney kesimine düşen Afganistan-İran sınır bölgesi olarak Türk yerleşim bölgelerindendir. Ancak Ezd Kabilesi de Yemen'de meşhur büyük bir Arap kabilesidir.

Ebu Davud'un milliyeti hakkındaki iki ayrı değerlendirme, muhtemelen bu iki esasa dayanmaktadır.

- Tirmizi’nin milliyeti konusunda da bir bilgiye rastlayamadık.

Tirmizî'nin doğum yeri ve yılı konusunda farklı rivayetler vardır. Buna göre Tirmiz ya da Mekke'de 200 (815), 206 (821) veya 209 (824) yılında doğdu; Tirmiz'de 270 (883), 275 (888) ya da büyük ihtimalle 279 (892) yılında öldü.

Çağrı yayınları tarafından yayınlanan Kütüb-ü Tisa Külliyatı içerisinde yer alan Tirmizi kitabını tahkik eden ve bu mukaddimede Tirmizi’nin hayatından bahseden A. Muhammed Şakir’in de ifade ettiği gibi, İmam Tirmizi, Tirmiz’de veya buna bağlı bir köy olan Buğ’da dünyaya gelmiştir. (Tirmizi, a.y.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun