Benim ümmetimin helâkı Kur'an’da ve sütte olacaktır, hadisi sahih midir; nasıl anlamalıyız?

Tarih: 15.11.2013 - 00:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Benim ümmetimin helâkı Kuran’da ve sütte olacaktır."

- Bu hadisin sıhhati ve tahrici nedir; alimler bu rivayet ve sıhhati hakkında neler söylemişlerdir?

Ukbe b. A‘mir el-Cuhenî (ra) şöyle dedi: Ben Allah Rasûlü sallallâhu 'aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim:

“Benim ümmetimin helâkı Kur'an’da ve sütte olacaktır.” Dediler ki:
- Ey Allah'ın Rasûlü! Kitab ve süt nedir? Allah Rasûlü sallallâhu 'aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
 -“Kur'ân’ı öğrenirler ve onu Allâh Azze ve Celle’nin indirdiği mananın dışında tefsirini yaparlar. Sütü severler. Böylelikle de köylere yerleşerek cemaati ve cumaları terk ederler.” (Ahmed, 17425; Ebu Yala, 1746)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Benim ümmetimin helakı Kur'an’da ve sütte olacaktır." manasına gelen bir hadis rivayeti vardır. (bk. İbn Hanbel, Müsned, Muessesetu’r-risale, 1421/2001, 28/638; Ebu Ya’la, Müsned, h. no: 1746)

Bu hadisin senedinde yer alan "İbn Lehia" adındaki ravi zayıf kabul edilmektedir. Bu sebeple bu rivayet de zayıftır. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no: 3182-83, 13210)

Adı geçen yerde bu hadisin anlamı da açıklanmıştır: Aynı rivayette verilen bilgiye göre, “Kitap ve sütten maksat nedir?” diye sorduklarında peygamberimiz:

“Kur’an’ı uygun olmayan bir şekilde tevil ederler (böylece helak olurlar). Bir de sütü (davarları) fazla sevdikleri için cuma-cemaati terk edip kırsal yerlerde bedevi bir hayat yaşarlar (bununla helak olurlar).” şeklinde cevap verdi. (bk, Ahmed b. Hanbel, Ebu Yala, a.y)

Bu rivayet zayıf olmakla beraber, bu açıklamadan anlaşılıyor ki, buradaki ifadelerden maksat, bütün ümmetin bu iki sebepten dolayı helak olacağı değil, ümmetten bazılarının bu sebeplerden ötürü helak olacaklarıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun