Kıyamet günü müminler, şefaat için peygamberlere gidecek mi?

Tarih: 21.11.2017 - 01:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kıyamet günü müminlerin sırasıyla Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa aleyhimüsselama giderek şefaatçi olmalarını istemeleri karşısında peygamberlerin kendi hatalarını ileri sürerek kabul etmemesinin delilleri nelerdir?
- Resulullahın şefaat edeceği ilk ve son kişiler ve özellikleri nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili şefaat hadisi sahihtir. Bu konunun delili sahih hadislerdir:

Hz. Enes anlatıyor: Resûlullah (asm) şöyle buyurdu:

“Kıyamet gününde, insanlar birbirlerine girecekler. Hz. Âdem’e (as) gidip: “Evlatlarına şefaat et!” diye talepte bulunacaklar. O ise: “Benim şefaat yetkim yok. Siz ilk gönderilen Resul olan Nuh (as)’a gidin.” diyecek. (Bazı rivayetlerde Hz. Nuh zikredilmemiştir).

Bunun üzerine Hz. Nuh’a (as) gidecekler. O da : “Ben yetkili değilim! Ancak, siz İbrahim (as)’e gidin! Çünkü o Halilullah’tır.” diyecek.

İnsanlar Hz. İbrahim’e (as) gidecekler. Ancak o da: “Ben yetkili değilim! Ancak Hz. Musa (as)’ya gidin. Çünkü o kelimullah’tır.” diyecek.

Bunun üzerine insanlar Hz. Musa’ya (as) gidecekler. O da “Ben yetkili değilim! Ancak Hz. İsa (as)’ya gidin. Çünkü O Ruhullah’tır ve onun kelimesidir!” diyecek.

Bunun üzerine ona gidecekler. O da: “Ben buna yetkili değilim. Lakin Muhammed (asm)’e gidin!” diyecek. Böylece bana gelecekler. Ben onlara: “Ben şefaate yetkiliyim!” diyeceğim. Rabbimin huzuruna çıkmak için izin talep edeceğim. Bana izin verilecek. Önünde durup Allah’ın ilham edeceği ve şu anda muktedir olamayacağım hamdlerle Allah’a hamdü senada bulunacak, sonra da Rabbime secdeye kapanacağım.

Rab Teala: “Ey Muhammed, başını kaldır! Dilediğini söyle, söylediğine kulak verilecek. Ne arzu ediyorsan iste, talebin yerine getirilecektir! Şefaatte bulun, şefaatin kabul edilecektir!” buyuracak.

Ben de: “Ey Rabbim! Ümmetimi, ümmetimi istiyorum!” diyeceğim. Rab Teala: “(Çabuk onların yanına) git! Kimlerin kalbinde buğday veya arpa tanesi kadar iman varsa onları ateşten çıkar!” diyecek. Ben de gidip bunu yapacağım!....” (Buhari, Tevhid 36, 19, 37; Müslim, İman 322)

- Hz. Peygamber (asm)'in şefaati biri bütün insanlar için, diğer kendi ümmeti için olmak üzere iki yerde olur:

1) İlk başta mahşer meydanında çok şiddetli bir sıcaklık altında çok uzun bir zaman beklemekten bunalan bütün  insanlar, Hz. Âdem’e ve nihayet Hz. Muhammed’e şefaat etmesi için müracaatta bulunurlar.

Hz. Peygamber (asm) burada şefaat-i uzma makamında bütün insanlara şefaat edecek ve böylece mahkeme-i kübra safahatı başlayacak ve insanlar bununla oradaki bekleme sıkıntısından kurtulacaklardır.

2) Mahşer meydanında kurulan mahkemeden sonra ve insanlar mizan gibi hesaplardan geçtikten sonra, sırattan / köprüden geçecekleri sırada kâfirler ve bir kısım günahkar müminler cehenneme yuvarlanacaklar. İşte bu makamda Hz. Muhammed (asm) yeninden şefaat edecek ve özellikle “ümmet”i için şefaat hakkını isteyecek, arpa miktarı kadar imanı olanın cehennemden kurtulmalarına şefaat edecek ve onların kurtulmalarına vesile olacaktır. (krş. İbn Hacer, Fathu’l-Bari, 11/435-440)

- Kaynaklarda belli şahıslar için özel şefaat edeceğine dair bir bilgiye rastlayamadık. Bu sebeple ilk ve son şefaat edilen kimselerin durumuyla ilgili bir şey söylemek zordur.

Özetlersek:

İlk şefaat bütün insanlar içindir ve  mahşer meydanında bunalan insanların bir an önce mahkemeye çağrılmaları içindir.

İkinci şefaat ise, özellikle Hz. Muhammed (asm)’in kendi ümmeti içindir. Gerçi hadisin ifadelerinden bu ikinci şefaatin de  bütün insanlar için olduğunu anlamak mümkündür. Çünkü “zerre miktarı imanı olanın cehennemden çıkması için” yapılan şefaatin de umumi olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, burada Hz. Muhammed’in özellikle kendi ümmeti için çaba göstermesi anlaşılan bir şeydir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Mahşerde peygamberler de mi kendini düşünecek ve kendi derdine ...
Benim şefaatim ümmetimin günah-ı kebair (büyük günah) işleyen kısmınadır, hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
“Kıyamet gününde herkes kendi zatının yani Allah dostlarının arkasında olacak, onlar da ...
Peygamberimizin mahşerde, ümmetinden kalbinde hardal tanesi kadar iman olup da  ... 
Hesap gününde mizanında kötülükleri ağır gelen mümin kişi, şefaate nail olabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun