Her gece Vakıa suresini okuyana asla fakirlik isabet etmez hadisi sahih mi?

Tarih: 20.04.2018 - 00:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Her kim her gece Vakıa suresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez" (İbn Sünni, Amel yevm ve leyle, 674)
- Bu rivayetinin sıhhati ve tahrici nasıldır?
- Arapça metnini yazar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Her kim her gece Vakıa suresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez." anlamındaki rivayetini İbn Asakir, İbn Merdüye, Ebu Ubeyd, Ebu Yala, Beyhaki rivayet etmiştir. (bk. Suyuti, ed-Dürr-ül Mensûr, Vakıa Suresi)

 Arapça metni şöyledir:

من قَرَأَ سُورَة الْوَاقِعَة كل لَيْلَة لم تصبه فاقة أبدا

Bu rivayetin senedinde geçen bazı ravilerin zayıf, senedinin münker (kabul edilemez) ve kopuk, metnin de münker (kabul edilemez) olduğu ifade edilmiş, dolayısıyla bu hadisin zayıf olduğu konusunda Ahmed b. Hanbel, Ebu Hatim ve Oğlu, Darakutni, Beyhaki ve diğer alimlerin ittifak ettikleri bildirilmiştir. (bk. Feyzü’l-kadir, 6/201, no: 8942; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, el-Ehadis, s. 323-324)

Abdullah b. Abbas’tan rivayet edildiğine göre Hz. Ebu Bekir, Resulullaha erken sayılacak bir yaşta saçlarına ak düşmesinin sebebini sorunca o da “Beni Hûd, Vâkıa, Mürselât, Amme yetesâelûn ve İze’ş-şemsü küvvirat sûreleri ihtiyarlatmıştır.” cevaben vermiştir. (Tirmizî, Tefsîr, 56/6; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 322)

Bu surelerin ilkinin geçmiş peygamberlerin çetin mücadelelerinden, diğerlerinin kıyametin kopması ve ahiret hallerinden bahsetmesi dikkat çekicidir.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in, sabah namazlarında Vakıa suresini okuduğuna dair rivayet sahih kabul edilmiştir. (Müsned, V, 104; Müsned, (Arnaût), XXXIV, 504-505; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323)

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun