Kabe’yi ilk görünce yapılan dua reddolunmaz, hadisi sahih midir?

Tarih: 24.12.2013 - 07:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisin tahrici nasıldır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Taberanî’nin rivayet ettiği "Kâbe’yi ilk görünce yapılan dua reddolunmaz." anlamındaki hadisin senedinde ittifakla zayıf olduğuna karar verilen bir ravi olduğu için (bk. Mecmau’z-zevaid, h. no: 17253), bu rivayetin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. 

Ammelerin faziletleri konusunda zayıf hadislerle amel etmek caiz olduğundan, Kâbe’yi görürken yapılan dua konusu da revaç bulmuştur.

Mekke'ye girip Kâbe görüldüğünde şöyle dua etmek müstehaptır:

"Ey Allah'ım! Bu beytin (Kâbe'nin) şeref, azamet, kerem ve yüceliğini artır."

"Ey Allah'ım! Bu beyti şereflendiren, yücelten kullarının da şeref ve keremini artır. Selâm sensin, selâm sendendir. Ey Rabbimiz! Bizi selâmla yaşat! Ey Allah'ım selam evine bizi koy. Rabbimiz, selamla sen yücesin, alisin. Hamd sanadır ve senin içindir. Celal ve İkram sahibisin."

Ayrıca, dinin selamati için dua yapıabileceği gibi, “Rabbena âtina... Rebbenağfir li...” gibi dualar da okunabilir. Gayrimeşru olmayan her konuda dua yapılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun