Abdest alırken ensesini mesheden, kıyâmet günü zincirlenmez, hadisi sahih midir?

Tarih: 09.03.2014 - 02:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Her kim abdest alır da ensesini meshederse, kıyâmet günü zincirlenmez."

- Bu rivayetin tahrici, sıhhati ve ravileri hakkında neler denmiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadisi Abu Nuaym İbn Ömer’den naklen rivayet etmiştir. İbn Kayyım bu hadisin uydurma olduğunu söyler. (İbn Kayyım, el-Menaru’l-Munif, 1/120).

- İmam Gazali bu hadise dayanarak boyunu meshetmenin sünnet olduğu belirtmiştir. (İhya, 1/134)

Ancak İhya’nın hadislerini tahric eden Zeynu’l-Iraki, bu hadisin zayıf olduğuna dikkat çeker. (Tahricu Ahadi’l-İhya,-İhya ile birlikte-a.g.y).

- İmam Nevevi Rivayette yer alan Leys b. Süleym’den dolayı hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. (el-Mecmu,1/465)

- Bu hadisi Ebü'l-Hasan b. Faris rivayet etmiş ve "bu hadis inşallah sahihtir" demiştir. (İbn Hacer, et-Telhîsü'l-Habîr, I, 34)

Ayrıca, Leys'in nakline göre Talha b. Musarrıf’ın dedesi “Resûlullah’ı (asm) ense ile kulak arasından boynun ön tarafına kadar başını mesh ederken” görmüştür. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/48)

Hanefiler, bu rivayetlere göre abdest alırken boynu, yani enseyi meshetmenin sünnet olduğunu söylerler. (bk. Tehanevi, Hadislerle Hanefi Fıkhı, Abdest Bölümü)

Ancak diğer mezheplere göre boynu meshetmek sünnet değildir. (bk. Zühaylî, el-Fıkhü'l-lslâmî, 1/406; Nevevî, el-Mecmû', 1/48)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun