Mesti çıkarınca yeniden abdest almak gerekir mi?

Tarih: 21.01.2018 - 01:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mesti çıkarınca yeniden abdest  almak gerekir diyenler kimlerdir ve delilleri  nelerdir?
- Şart ve delilleri nelerdir?
- Abdest alıp mesti giydikten sonra, abdest bozulduktan sonra ayakları yıkamadan mest üzerine mesh ederek abdest alanın, belli bir zaman sonra mesti çıkarınca abdest tamamen bozulur yeniden abdest almak gerekir diyenlerin şartları (zaman vs açısından) ve delilleri nelerdir?
- Bu görüş kimlere aittir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Abdest alıp mesti giydikten sonra, abdesti bozulan kimsenin mesti çıkarınca yeni abdest aldığı zaman ayaklarını yıkamak zorundadır.

Bu görüş dört mezhebe aittir. Çünkü mest üzerine mesh etmenin en birinci şartı, kişinin tam abdestli olduktan sonra mest giymesidir. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 1/324)

Bu şartın dayandığı delillerden biri şu hadistir:

Hz. Muğire anlatıyor: Resululllah (asm) abdestini bozduktan sonra yeniden abdest almak istedi. Ben de (yardım etmek için) ayaklarındaki mestleri çıkarmaya çalıştım. Buna mani olan Resulullah (asm): 'Ben bu mestleri tam abdestli iken giymiştim.' dedi ve mest üzerine mesh etti.” (Buhari, h. no: 206;  Müslim, h.no: 79)

Tam abdesti aldıktan sonra, abdesti bozulan mukim kimse, bir gün bir gece; misafir ise üç gün mestlerin üzerine mesh edebilir. Hanefi, Şafii, Hanbeli mezhebinin görüşü budur.

Bunların delili sahih olan değişik rivayetler vardır. Bunlardan birisi şöyledir:

Safvan b. Assal anlatıyor: “Hz. Peygamberin bize emri şudur: Misafir olduğumuz zaman üç gün, mukim olduğumuz zaman bir gece bir gündüz mest üzerine mesh edeceğiz.” (bk. Neylu’l-Evtar, 1/181-183)

Malikilere göre, mestleri çıkarmadığı veya gusül abdestini almak zorunda kalmadığı sürece, mestlerine üzerine mesh etmenin belli bir süresi yoktur. Ancak bunların delil getirdiği bir hadis rivayeti, hadis otoriteleri tarafından zayıf kabul edilmiştir. (Neylu’l-Evtari, 1/182)

Bu konudaki geniş bilgiler için bk. V. Zuhayli, 1/334-336.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun