Cennet annelerin ayağı altındadır, hadisinin sıhhati ve tahrici nasıldır?

Tarih: 05.10.2013 - 01:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Muâviye İbn Câhime’nin anlattığına göre; Câhime radıyallahu anh Peygamber aleyhissalâtu vesselâma gelir ve:

“Ey Allah’ın Rasulu, ben gazveye (cihad) katılmak istiyorum, bu konuda sizinle istişare etmeye geldim.” der. Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

“Annen var mı?” diye sorar. “Evet!..” deyince,

“Öyleyse ondan ayrılma, zira cennet onun ayağının altındadır.” buyurur. (Nesâî, Cihâd, 12)

Rivayet hakkında Hâkim, bu hadisin muzdarib olduğunu belirtmektedir. (İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 3. bs., Beyrut, 1988, c. 1 s. 335, hadis no: 1078)

- Hadis senet yönünden zayıf olsa da mana yönünden sahih görünmektedir. Bu rivayetin sıhhati hakkında diğer muhaddisler neler zikretmiştir; sıhhat derecesi nedir?

- Bu konuda başka yollardan gelmiş sahih hadis var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hadisin senedinde yer alan Musa b. Muhammed b. Ata yalancılıkla itham edilmiştir. Bu sebeple, alimlerin çoğu bu hadisin zayıf veya mevzu olduğunu söylemişlerdir.

- Hakim’in rivayet ettiği iki senedinde de zayıf kabul edilen ravi (Cahime) yoktur. Bu sebepledir ki, Hâkim bu hadisin sahih olduğunu belirttiği gibi, Zehebi de onu tasdik etmiştir. (bk. Zehebi, Telhis, Müstedrekle birlikt, 2/114, 4/167)

Ayrıca hadisin manasının sahih olduğunu gösteren ayetler ve başka sahih hadisler de vardır. (bk. İsra, 17/24; Lokman, 31/14; Ahkaf, 46/15)

- Heysemi de Taberanî’nin (el-Kebir, 2/289) konuyla ilgili olarak yaptığı rivayetin senedinde yer alan bütün ravilerin sika/sağlam olduğunu belirterek hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir. (Mecmau’z-Zevaid,8/138)

- Nesai de zayıf ravinin içinde yer almadığı bir senetle bu hadisi rivayet etmiştir. (Nesai, Cihad, 6)

- Nasıruddin Elbani, bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiştir. (bk. Sahihu ve Daifu Süneni’n-Nesaî, 7/176/ h. no: 3104)

Bazı kaynaklarda bu rivayetin zayıf olduğunu söyleyenler, içindeki bazı ravilerin durumuna göre söylemişlerdir. Halbuki görüldüğü üzere, senedi sağlam olan rivayetler de vardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Cennet annelerin ayakları altındadır." Bu hadis bütün anneler için ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun