Üzerliğin şifa verdiğini Hz. Peygamber söylemiş mi?

Tarih: 01.04.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rivayete göre Rasulullah (s.a.v) buyurmuştur: İki acı şeyde, sabır ve üzerlik otunda ne şifa vardır biliyor musunuz? (Ebu Davud; el-Merasil)
1) Bu hadisin sıhhati nedir?
2) Hadisi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti şöyledir:

“İki acı şeyde ne şifalar var! Sabir ve Siğa (sabir bitkisi ve üzerlik otu).” (Ebu Davud, Merasil, Tıbb, 7. hadis)

Bazı kaynaklarda buna “habbürreşad”, bazılarında “hardal otu” olarak mana verilmiştir. 

Hadisi rivayet eden Suyuti de “dad” harfinin işaretiyle onun zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. el-Camiu’s-sağir, h.no: 7887)

Bu rivayeti Münavi de zikretmiş ve zayıf olduğunu gösteren “dad” harfiyle işaretlemiştir. (bk. Fezu’l-Kadir, h.no: 7906)

Zadu’l-Maad’ın hadislerini tahriç eden Şuayb el-Arnavut da bu hadisin zayıf olduğunu bildirmiştir. (Zadu’l-Maad, 4/306)

Eğer bu tür otlar kullanılacaksa, mutlaka bitkisel ilaçlar konusunda uzman olanların görüşleri alınmalı ve ona göre kullanılmalı.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun