Secdeden kalkarken elleri kaldırmak sünnet mi?

Tarih: 27.01.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Vail b. Hucr'den; demiştir ki: Rasûlullah (s.a.v.) ile beraber namaz kıldım, (iftitah) tekbiri(ni) aldığı zaman, ellerini kaldırırdı. Sonra (elbisesine) sarınır (ellerini elbisesinin içine sokarak) sağ eli ile sol elini tutardı. Rükuya varmak istediği zaman da ellerini (elbisesinden) çıkarır ve onları kaldırırdı. Başını rükudan kaldırmak istediği zaman da ellerini kaldırır, sonra secdeye varırdı ve yüzünü iki elleri arasına koyardı. Başını secdeden kaldırmak isteyince de aynı şekilde ELLERİNİ KALDIRDI. (Bu hal) namaza bitirinceye kadar (bö yle) devam ederdi. (Ebu Davud, Namaz, Hadis no: 723)
- Hadis sahih mi?
- Bu hadiste secdeden kalkarken elleri kaldırıldığını görüyoruz. Bunu nasıl anlamalıyız?
- 4 mezhep için anlatırsanız sevinirim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dört mezhep imamı da dahil olmak üzere, alimlerin büyük çoğunluğu secdeden kalkarken ellerin kaldırılmayacağını ifade ederler.

Ebu Bekr b. Münzir, Taberi ve bazı ehl-i hadis ise, soruda geçen hadis rivayetini delil getirerek, ellerin secdeden kalkarken kaldırılacağı görüşünü benimsemişlerdir.

Ancak Hattab es-Sübki, secdeden kalkarken ellerin kaldırılmayacağını ifade eden sahih hadislerin çokluğuna bakarak, bunun sonradan neshedilmiş olmasını mümkün görmektedir. (Menhel, 5/124-125)

Nitekim sorudaki rivayetin geçtiği Ebu Davud da dahil olmak üzere birçok hadis kaynağında Peygamber (asm) Efendimizin secdeden kalkarken ellerini kaldırmadığı açıkça belirtilmiştir. [bk. Buhari, Ezan 83, 84, 85, 86; Müslim, Salat 21-23; Ebu Davud, Salat 114-115 (721, 722), 115-116 (741, 742, 743); Tirmizî, Salat 76 (255); Nesai, İftitah 1, 2, 3, 86; İbn Mace, İkame 15 (858); Ahmed b. Hanbel, 2/147].

Özetle, iki secde arasında da ikinci secdeden kalkarken de eller kaldırılmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun