Okuyunca hak sahiplerini Allah’ın razı salacağı dua sahih mi?

Tarih: 27.03.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yala ibni Umeyye’den nakil edilen bu rivayet sahih mi?
- Rivayet, bir duayı okuyunca hak sahiplerini Allah’ın razı salacağı ile ilgilidir.
- Rivayete göre, kim bu istiğfarı yaparsa, Allah kıyamet günü hak sahiplerini razı salacak ve hak sahipleri hakkını helal edecek. İstiğfar şöyle:
"Allâhümme yâ rabb! İnnî estağfiruke ve etûbu ileyke min mezâlime kesîratin li-ibâdike qıbelî. Fe eyyümâ abdin min ibâdike ev emetin min imâike kânet lehû qıbelî mazlimetün zalemtühâ iyyâhu min mâlin ev bedenin ev irdın alimtühâ ev lem a'lemhâ qad ğâbe ev mâte velem esteti' en etehallelehâ minh. Fe eselüke en türdıyehû annî bimâ şi'te ve keyfe şi'te sümme tehebehâ lî min ledünke feinneke vâsiun lizâlike küllihî inneke vâsiul-mağfirati ve ledeykel-hayru küllüh. Yâ rabbi mâ tasneu bi azâbî? Ve rahmetüke vesiat külle şey-in feltese'nî rahmetüke feinnî lâ şey-e ve es-elüke yâ rabbi en tükrimenî bi rahmetike ve lâ tüâhizenî bi zünûbî. Ve mâaleyke en tü'tıyenillezî se-eltüke yâ rabb? Yâ Allâh! Yâ rabb! Ve mâ yenqusuke en tef-ale bî mâ se-eltüke ve ente vâcidün likülli hayr."
Kaynaklar:
1) Zıyâüddîn, el-Makdisi, el Münteka min Mesmû'ati merv, rakam: 882, sh: 337.
2) Bahâüddîn el-Ebşîhî, el Müstetraf fi külli fennin müstazraf, 3/271 .
3) Muhammed 'Izzet, Kenzü'd-dû'a, sh: 26.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili kaynaklarda “Rivayete göre, kim bu istiğfarı yaparsa, Allah kıyamet günü hak sahiplerini razı salacak ve hak sahipleri hakkını helal edecek.” ifadesine rastlayamadık. (bk. Zıyâüddîn, el-Makdisi, el Münteka min Mesmû'ati merv, 1/330; Bahâüddîn el-Ebşîhî, el Müstetraf fi külli fennin müstazraf, 1/484)

 Sorudaki dua ile ilgili olarak kısaca şu bilgilere yer verilmiştir:

“Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, bir kişinin secdede bu duayı okurken dinlemiş ve 'Kaldır başını Allah seni affetmiştir.' demiştir." (el-Ebşîhî, a.g.y)

Makdisi’de geçen rivayette ise “Müjdeler olsun sana, Allah bu isteklerini kabul buyurdu.” demiştir.

Dua ise ibadettir, ibadet niyetiyle yapılmalıdır.

Duaların bir kısmı aynısı bir kısmı muadili ile kabul edilir. Bir kısmı ise hikmetine uygun olmadığı için ahiretteki sevabına tehir edilir.

Bu da bir duadır, ille de herkesin okuduğu bu duanın aynıyla kabul olacağını düşünmek İslam’ın ruhuna aykırıdır. Özellikle kul hakkını kesin olarak ortadan kaldıran ve her zaman öyle kabul ettiren bir duanın varlığı düşünülemez. Bu sebeple böyle bir duaya güvenmek serabı su zannedip oraya koşmak gibi hayal kırıklığına uğratan bir hayalperestlik olabilir.

Hiç mümkün müdür ki kişi, yapacağı -kul hakkı dahil- her türlü günahını affettiren iki dakikalık bir dua ile cennetlik olsun. 

Bununla beraber, verilen kaynaklardan hiçbiri sahih hadis kaynağı değildir.

Nitekim, “ed-Dureru’s-seniye / Ahadisu münteşire la tasıhhu” adlı araştırmada, bu rivayetin uydurma olduğu bildirilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?
Duanın manası ve hikmeti nedir?
Duaların kabul olmasına vesile olan halleri izah eder misiniz? İman ...
Sadece isteğimiz olsun diye dua etmenin sevabı var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun