Hz. Ebu Bekir Hz. Fatıma’nın evine girdiği için pişman mı olmuş?

Tarih: 27.04.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rivayete göre Hz. Ebu Bekir buyurmuştur: Keşke Fatıma’nın evini açmasaydım, hatta savaş niyeti ile onu bağlamış olsaydım bile.. Kaynak: Ebu Cafer et Taberi Muhammed b Cerir b Yezid b Kesir b Ğalib el Amuli, Tarihut-Taberi kitabı, c. 3, sh. 430, tahkik: Muhammed Ebül Fezl İbrahim, Basılmıştır: Darul Mearuf, Mısır Kahire,1387/1967 2. basılmış.
- Bu rivayet sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce ilgili rivayeti özetle verelim: 

Hz. Ebu Bekir’e biat etmeyen ve Hz. Ali’nin evinde bir araya gelen Hz. Ali, Hz. Zübeyr, Hz. Talha ve bazı kimselerin orada bulunmasıdır. Halife Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Halid b. Velid’i gönderip güç kullanarak onları yanına getirmelerini söyler. Bunlar da gidip netice de onları biat etmek üzere Hz. Ebu Bekir’in yanına götürürler.

İşte Hz. Ebu Bekir bu olayı kastederek şöyle der:

فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكْشِفْ بَيْتَ فَاطِمَةَ عَنْ شَيْءٍ وَإِنْ كَانُوا قَدْ غَلَّقُوهُ عَلَى الْحَرْبِ

“Sebebi ne olursa olsun, keşke Fatıma’nın evini (içerde kim var kim yok diye teftiş etmek için) açmasaydım, hatta (bize karşı) savaşmak niyeti ile onu (evin kapısını) kapatmış / kitlemiş olsalardı bile.” (Tarihu Taberi, 3/430)

- Bununla beraber, bu rivayetin aslı -son cümle biraz farklı olarak- Taberani’de vardır. (el-Mucemu’l-Kebir, 1/62)

Başka kaynakları vermeye gerek yoktur. Çünkü bu rivayet zayıftır. Başka illetler yanında ravilerden biri olan Ulvan b. Davud, çok zayıf ve “metruku’l-hadis”tir. (bk. Akîlî, ed-Duafa, 3/421;ed-Darekutni, el-İlel, 1/181)

Buhari, Zehebi, İbn Hacer, Hafız Heysemi de bu ravinin “münkeru’l-hadis” olduğunu belirtmişlerdir. (bk. Zehebi, el-Mizan, 3/108; İbn Hacer, Lisanu’l-Mizan, 4/188; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 5/203)

Hülasa: Araştırdığımız yirmiden fazla sünni kaynakta, bu rivayetin zayıf, metruk ve münker olduğu bildirilmiştir.

Şia kaynaklarında bolca yer alan bu rivayet konusunda, Sünni araştırmacıların çok ciddi ve ilmi reddiyeleri vardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun