Sarı sabır veya aleovera bitkisi hakkında hadis var mı?

Tarih: 14.06.2016 - 02:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı yerlerde "Allah’ın Elçisi (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Sarı Sabır’ ve ‘süfa’ otunda ne gibi şifalar vardır bilseniz!” (Büyük Hadis Külliyatı- Rudani, C.4. H.no:7548) yazmaktadır.
- Böyle bir hadis var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadis, kaynaklarda geçmektedir. (bk. Beyhaki, es-Sünenu’l-kübra, 9/582; Ebu Nuaym, et-Tıbbu’n-Nebevi, h. no:629, 641, Zadu’l-Mead, 4/275, 306)

- Kaynakların verdiği bilgiye göre, bu hadisin ilk kaynağı görünümündeki Ebu Davud’un “el-Merasil” adlı eserinde böyle bir bilgiye rastlayamadık.

- Nasıruddin el-Elbani, mürsel olduğu için bu hadisin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk.Silsiletu’l-ahadisi’d-daife, 9/434)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun