"Peygamberler öldüğü yere gömülür." hadisine göre neden Hz. Yakub Mısır'da değil de Kenen'a götürülüp defnedilmiştir?

Tarih: 28.07.2013 - 03:47 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Peygamberler öldükleri yere gömülür.” hadis rivayeti zayıftır.

Konuyla ilgili İbn Hacer’in görüşü şöyledir:

a) İbn Mace’nin rivayet ettiği bu hadisin senedinde Huseyin b. Abdullah el-Haşimi zayıf bir ravidir. 

b) Beyhakî’nin “Delail”de yer verdiği başka rivayet yolları vardır. Ancak onların hepsi mürseldir (Mürsel hadis de zayıftır).

c) Bu konuyla ilgili sahih bir rivayet vardır ki, Tirmizi Şemail’de, Nesai, Sünen’de yer vermiştir. Ancak bu rivayet de merfu değil, mevkuftur. 

Bu hadis rivayetini Salim b. Ubeyd el-Eşceî’den öğreniyoruz. Hz. Peygamber (asm) vefat edince, sahabler onu nereye defnedeceklerini tartıştılar. Bu arada bazı sahabiler Hz. Ebu Bekir’e, Resulullah’ın nereye defnedileceğini sordular. Buna cevaben Ebu Bekir: “Allah’ın ruhunu kabzettiği yere defnedilir. Çünkü, Allah’ın onun ruhunu kabzettiği yer en güzel mekândır.” dedi (İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 1/529, el-Ayni de aynı noktalara işaret etmiştir. bk. Umdetu’l-Kari, 4/187). 

Tirmizi’nin Hz. Aişe tarikiyle rivayet ettiği hadiste, Hz. Ebu Bekir şöyle demiştir:

“Allah her peygamberin ruhunu, onun gömülmek istediği yerde kabzeder. Onun için onu yattığı odasında defnedin.”(bk.Tirmizi, Cenaiz, 33).

Tirmizi’ye göre, bu hadis rivayetinin senedinde yer alan Abdurrahman b. Ebi Bekir el-Müleykî -hafızasının zayıflığından ötürü- zayıf kabul edilmiştir (bk. a.g.y). Kaldı ki, bu hadis de mevkuftur(Hz. Ebu Bekir’in sözleridir).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun