Ali’yi halife yapsaydınız o size mutluluğu getirecekti, sözü hadis mi?

Tarih: 15.06.2021 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müsned-i Ahmed'de şöyle bir hadis veya benzeri var mı? Hadisin tamamı nasıldır?
“Eğer ki benden sonra Ali’yi -biliyorum ki yapmayacaksınız- halife yapsaydınız o size mutluluğu getirecekti.” (Müsnedi Ahmed hadis no 859)
- Eğer bu söz hadis ise, sahabiler neden Hz. Ali’yi ilk halife seçmediler?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti için bk. İbn Hanbel, el-Müsned 2/214, h.no: 859)

a) Evvela bu rivayette yalnız Hz. Ali’nin hilafeti nazara verilmemiş, aynı zamanda ve ondan önce, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in hilafeti de nazar verilmiştir.

Buna göre, sorudaki “Sahabiler neden Hz. Ali’yi ilk halife seçmediler?” şeklindeki soru yersiz olur. Çünkü rivayetteki hilafet konusu halifelerin sırasına göre olmuştur.

Bu rivayette (Hz. Osman zikredilmemiş) diğer üç halifenin vasıfları şöyle seslendirilmiştir:

“Eğer Ebu Bekir’i  EMÎR (halife) seçerseniz, güvenilir, dünyaya karşı zâhid (fazla iltifat etmeyen), ahirete rağbet eden kimse olduğunu göreceksiniz. Şayet Ömer’i EMÎR seçerseniz, onu güçlü, güvenilir, Allah hakkında kimsenin ayıplamasından korkmaya kimse olduğunu görürsünüz. Eğer Ali’yi EMÎR seçerseniz -ve bunu yapacağınızı da zannetmiyorum- onu hidayet rehberi ve hidayet yolunda olup sizi dosdoğru yola götüreceğini görürsünüz." (İbn Hanbel, a.g.y)

b) Hadiste, Hz Alî’yi “ilk önce seçerseniz” kaydı yoktur.

c) Müsned’in muhakkikleri Şuayb el-Arnavud ve diğerlerinin verdiği bilgiye göre, bu rivayet zayıftır. Hakim bu rivayeti bir yerde sahih derken (el-Müstedrek, 3/142), (daha sonra yazdığı) diğer bir eserinde (Mârifetu Ulûmi’l-Hadis, 36-37) bunun senedinin münkatı’ olmasından dolayı zayıf olduğunu bildirmiştir.  

d) Ayrıca cerh-tâdil alimlerinden Darekutni (el-İlel, 3/216) ve İbnu’l-Cevzi (el-İlelu’l-mütenahiye, 1/253-254) ye göre, bu rivayet zayıftır ki, onu “el-ilel” (mâlûl hadislerin değerlendirildiği kaynaklarda) zikr etmişlerdir.

e) Rivayette yer alan, “Eğer Ali’yi EMÎR seçerseniz -ve bunu yapacağınızı da zannetmiyorum-...” ifadesi Hz. Peygamber (asm) Efendimize ait olamaz. Çünkü Hz. Ali’nin halife olarak seçilmesi, bu ifadenin doğru olmadığının göstergesidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun