Kadınların akılları şehvetlerindedir sözü hadis mi?

Tarih: 11.10.2019 - 12:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Açıklayıp doğru metinlerini, meallerini, sıhhat durumlarını ve açıklamalarını yollar mısınız?
- Ben bir kadınım ve bu hadisleri size sormak ve bu hadislerle ilgili bilgi almak istiyorum, bu hadislerin gerçek metinlerini yollarsanız inşallah okumak için açtım. Sitenizi çok beğeniyorum. Sizi uğraştıracağım için hakkınızı helal edin rica etsem size yazdığım bu 6 hadisin doğru metinlerini, meallerini ve sıhhat durumlarını ve açıklamalarını bana yollar mısınız?
1. "Kadınların akılları şehvetlerindedir."
2. "Kadınları Allah Teâlâ geride bıraktığı gibi siz de geride bırakın."
3. "Doksan dokuz kadından biri cennette, diğerleri ise cehennemdedir.
4. "Kadınları önünüze geçirmeyin, onların üç adım önünden yürüyün."
5. "Kadınlar için kabir daha hayırlıdır."
6. “Kadınların hayırlı işi, yün eğirme."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soru 1:
“Kadınların akılları şehvetlerindedir.”

Cevap 1:

Rivayetin metni: عُقُولُهُنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ

Tercümesi: Onların (kadınların) akılları ferçlerinde (şehvetlerinde)dir.

Sıhhat derecesi: Uydurma. (Sehavi, el-Makasıdu’l-hasene, no: 699.

Soru 2:
"Kadınları Allah Teâlâ geride bıraktığı gibi siz de geride bırakın."

Cevap 2:

Rivayetin metni: أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ

Tercümesi: “Allah onları (kadınları) geride bıraktığı gibi siz de geri de bırakın”.

Sıhhat derecesi: Bu rivayet mevkuftur. Yani Hz. Peygamber (asm)’in söz değil, İbn Mesud’un sözüdür.

Kaynak: Abdurrazzak, el-Musannef, h.no: 5115.

Merfu olarak zikredilen rivayetin senedi yoktur,  uydurmadır. (bk. Keşfu’l-Hafa, 1/67)

Açıklaması:

İbn Mesud’un sözü olarak nakledilen yerde şöyle bir bağlantı vardır: “İsrailoğulları zamanında erkek ve kadınlar birlikte namaz kıldıkları ve kadınların giydikleri giysilerle görüntü vermeye çalıştıklarından” söz edilmiştir. İbn Mesud bu münasebetle bu sözü söylemiştir. (bk. Musannef, a.y; Keşfu’l-Hafa, a.g.y)

Bundan anlaşılıyor ki, İbn Mesud’un bu sözü -sanıldığı gibi her konuda kadınları geri plana atma değil- namazda en son safta yer almalarına yönelik olarak söylemiştir. İslam’da da bu bir prensiptir.

Bununla beraber, devlet ve aile içi riyaset konusunda da bu mevzuda hadislerin varlığı bilinmektedir.

Soru 3:
"Doksan dokuz kadından biri cennette, diğerleri ise cehennemdedir."

Cevap 3:

Hadisin metni:  مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ ...

Tercümesi: "Doksan dokuz kadından biri cennette, diğerleri ise cehennemdedir." (Müsned-i Ebu Yala, Hadis no: 2431; İbn Hacer, el-Metalibu'l-Aliye, 8/552, no: 1763)

Sıhhat derecesi: Bu rivayet zayıftır.

Hadisin senedinde bulunan Hüseyin ibni Kays er-Rahabi, güvenilir bir ravi olmadığından dolayı, bu rivayet zayıf kabul edilmiştir. 

İlgili ravi hakkında Ahmed b. Hanbel ve Nesai, “metruku’l-hadis”;  İbn Main, Ebu Zura, Darekutni, Buhari ve el-Cuzecani gibi hadis otoriteleri  “münkeru’l-hadis” demişler ve özellikle Buhari, bu kişinin rivayetlerinin yazılmasının bile doğru olmadığını belirtmişlerdir. (bk. Zehebi, Mizanü’l-İtidal, 1/546)

Soru 4:
"Kadınları önünüze geçirmeyin, onların üç adım önünden yürüyün."

Cevap 4:

Bütün araştırmamıza rağmen böyle bir rivayetin kaynağına rastlayamadık. İnternette bolca yazılmasına rağmen, hiçbir yerde kaynağı verilmemiş, VERİLEMEMİŞTİR. Çünkü -kanaatimizcekaynağı yoktur.

Soru 5:
"Kadınlar için kabir daha hayırlıdır."

Cevap 5:

İnternette kaynaksız atmasyonlardan başka hiçbir kaynakta böyle bir bilgiye rastlayamadık. 

Yalnız buna benzer bir rivayette şöyle denilmiştir. Güya Hz. Peygamber (asm): “Kadın için iki (koruyucu) örtü vardır. Biri kocası, biri kabir.” Hangisi daha iyidir diye sorduklarında “kabir” diye cevap vermiştir. İslam alimleri bunun aslı astarı olmadığını bildirmişlerdir. (bk. İbnu’l-Cevzi, el-Mevduat, 3/237)

Soru 6:
"Kadınların hayırlı işi, yün eğirmektir."

Cevap 6:

Bu rivayet de uydurmadır. (bk. İbnu’l-Cevzi, a.g.e, 2/268)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun