İmam Rabbani, Felak ve Nas surelerini Kur’an’dan saymadığı için namazda okumuyor muydu?

Tarih: 28.08.2015 - 00:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmam Rabbani İbn Mesud'un rivayetine dayanarak Kur'an olmadığını düşünüp namazlarda bunları okumadığı doğru mudur?
Daha açık şekilde soracak olursam;
- Böyle bir rivayet var mıdır varsa hangi kaynakta?
- İmam Rabbani böyle bir şey demiş midir?
- Böyle rivayetler ne diye bu kaynaklara alınmış bunlar sonradan eklenmiş olamaz m?
- İnsanın zihninde Kur'an hakkında bir sürü soru işareti bırakmaz mı bunlar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Ahmed b Hanbel, Bezzar, Taberani gibi bazı alimlerin yaptığı rivayete göre, Abdullah b. Mesud, Felak-Nas surelerini Kur’an’dan saymıyordu. (bk. Suyuti, ed-Durru’l-Mensur, 6/416)

- Bu rivayeti aktaranlardan biri olan Bezzar, bizzat kendisi “Sahabeden hiçbir fert İbn Mesud’un bu görüşüne katılmamış olduğuna; aksine Hz. Peygamber (asm)'in bu sureleri namazda okuduğuna dair sahih haberlerin bulunduğuna” dikkat çekmiştir. (Suyuti, a.y; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 8/742)

- Sahih hadislerde, Hz. Peygamber (asm)'in “Felak ve Nas surelerinin kendisine Allah tarafından indirildiğine...” dair açık beyanına yer verilmiştir. (bk. Müslim, el-Müsafirin, 264/814; Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 1; Ebu Davud, Salat, 354; Nesai, İstiaze 1)

- İbn Mesud’un bu iki sureyi Kur’an’dan saymamasının önemli bir sebebi, Peygamber Efendimiz (asm)'in onları sık sık dua yerine okuması, hastalandığında okuyup kendine üflemesi, yatağa girerken yine İhlas suresiyle birlikte bu iki sureyi okuyup  avuçlarına üfleyip bedenine sürmesi gibi hususlar olabilir. Bütün bu işlemler onların -manasına uygun olarak- birer dua olduğunu düşünmüş olabilir.

Fakat sahih hadisler, sahabenin icmaı ve ümmetin ittifakı dururken, bu görüşe elbette itibar edilmez ve hiçbir zaman edilmemiştir.

- İmam Rabbani’nin ilgili ifadeleri şöyledir:

50. FIKRA: Felâk ve Nâs Sureleri Kur'an'dandır

Mahdûm Şeyh Şerefüddîn Münîrî, (Mektûbât)ında yazıyor ki, Mu'avvizeteyni (Felak ve Nas Surelerini) farz namazlarında okumamalıdır. Zira, Abdullah ibni Mes'ûd "radıyallahü anh" bu iki surenin Kur'an-ı Kerim'den olduğunda cumhûra muhâlefetle, Kur'ân'dan değillerdir demektedir. O halde kat'î farz olan namâzlarda, bu iki sureyi okumamalıdır. Bu fakîr de bunun için okumuyordum.

Nihâyet bir gün, bu fakîre gösterdiler ki, “Bu iki sure huzûr-i ilâhîye çıkıp hazret-i Mahdûm'un kendilerini farz namâzlarında okumaktan men' ettiklerinden şikâyet ediyorlar ve bizi Kur'ân'dan çıkardı." diyorlar.

O zamandan beri, onları okumamaktan vazgeçip, farz namazlarında okumağa başladım. Her ne zaman bu iki sureyi farz namazında okusam, acîb ve garîb haller müşâhede ediyorum... (Mebde’ ve Mead,- tercüme, Süleyman Kuku, Necdet Tosun-, “50. Fıkra” bölümü)

Herhalde başka bir izaha gerek yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun