En hayırlı iki sure olarak adlandırılan iki sure var mıdır?

Tarih: 02.10.2017 - 00:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Var ise bu sureler hangi surelerdir? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir hadis rivayeti şöyledir:

Ukbe b. Amir (r.a.)  demiştir ki:

Ben seferde Resulüllah (asm)'ın devesini yediyordum. Efendimiz bana:

"Ey Ukbe! Sana okunulan iki hayırlı sure öğreteyim mi?" bu­yurdu ve Felak ile Nas surelerini öğretti. (Ancak) benim bunlarla pek fazla sevinmediğimi gördü. Sabah namazı için konaklayınca cemaate namazı o iki sure ile kıldırdı. Namazı bitirince bana dönüp; "(Bu sureleri) Nasıl gördün, ey Ukbe?" buyurdu. (Ebu Davud, Vitir, 19, hno: 1462; Ahmed b. Hanbel, IV, 144, 148, 150, 158)

Yine Ukbe b. Âmir (r.a.)'den; demiştir ki:

Ben Resûlullah (asm) ile birlikte Cuhfe ile Ebva arasında giderken, birden bire bizi rüzgar ve zifiri bir karanlık kapladı. Bunun üzerine Resûlullah (asm) Felak ve Nas süreleriyle (Al­lah'a) sığınmaya başladı. (Bir taraftan da) Bana:

“Ey Ukbe! O ikisiyle korun, hiçbir sığınan (korunucu) onların benzeri ile korunmadı." (Allah'a sığınılacak en faziletli sureler bunlar­dır.) buyuruyordu.

(Sonra) Ben, Resulullah (asm)'ı, bize o iki sure ile namaz kıldırır­ken dinledim. (Ebu Davud, Vitir, 19, h. no: 1463; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, II, 394)

"İki hayırlı sure" diye tercüme ettiğimiz terkibi "en hayırlı iki sure" şeklinde ifade etmek de mümkündür. O zaman manayı "Allah'a sığınma konusundaki en hayırlı iki sure” şeklin­de düşünmek gerekir. Çünkü Felak ve Nas surelerine denk, hatta onlardan daha hayırlı birçok sure vardır.

Hadis-i şeriften anlaşıldığına göre, Ukbe b. Amir Hazretleri, Resülullah (asm) kendisine "hayırlı iki sureyi" öğreteceğini söyleyince, çok daha uzun sureler öğreteceğini zannetmiş fakat Hz. Peygamber Felak ve Nas surelerini söyleyince, buna fazla memnun olmamıştır.

Nesai'nin rivayetinde bu durum daha açık olarak Ukbe (r.a.)'nin ağzından şu şekilde ifade edilmiştir:

"Resulullah (asm) bineğiyle giderken peşine düşüp elimi ayağına koydum ve:

'Bana Hud ve Yusuf surelerini okut ya Resulellah!' dedim.

'Sen Allah katında Felak ve Nas surelerinden daha beliğ olanı oku­madın.' buyurdu." (Nesaî, İstiaze 1)

Hz. Peygamber (asm), Ukbe'nin fazla sevinmediğini görünce sabah na­mazında Felak ve Nas surelerini okumuş ve Ukbe'ye dönerek "Sen bunları küçümsedin ama, gördün mü ben sabah namazında daha uzun sureler okumak âdetim olduğu halde, bu iki sure ile namaz kıldırdım." manasına gelmek üze­re: "Nasıl gördün?” buyurmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun