Zilhiccenin ilk on gün gecesinde kılınan namaz rivayeti sahih mi?

Tarih: 13.07.2021 - 11:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zilhicce ayının ilk on gününün gecelerinde 4 rekat hacet namazının çok faziletli olduğuna dair bir rivayet var bu sahih midir?
- Rivayet sahih olmasa da, bu namazı kılmanın bir sakıncası olur mu?
- Rivayet şöyledir:
Hz. Ali’ye (ra); Resulullah Efendimiz’in (asm) şöyle buyurduğunu anlatmıştır:
“Zilhicce ayının ilk on günü geldiği zaman; tâate (ibadet etmek) daha ciddi sarılın. Zira bugünler, Allah’ın faziletli kıldığı günlerdir. O günlerin gecelerine gösterilen hürmet, günlerine gösterilen hürmet gibidir.”
Bir kimse, o gecelerden birinde namaz kılmak isterse, şu şekilde kılsın:
Gecenin son üçte biri geçtikten sonra kalksın; dört rekat namaz kılsın. Kılınacak bu namazların her rekatında bir kere Fatiha suresini okumalıdır. Üçer kere İhlas Suresi ve Muavvezeteyn (Felak ve Nas) surelerini okumalıdır. Yine her rekatta üç kere (Bakara suresinin 255. ayeti celilesi olan) Ayet’el Kürsi’yi okumalıdır.
Namaz bittikten sonra, ellerini açmalı ve şöyle dua etmelidir:
“Sübhâne zî’l-’izzeti ve’l-ceberût.
Sübhâne zi’l-kâ‘ideti ve’l-melekût.
Sübhâne’l-hayyü’llezî lâ-yemût. Lâ-ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît ve hüve hayyun lâ-yemût.
Sübhâna’llâhi rabbi’l-’ibâdi ve’l-bilâdi ve’l-hamdü li’llâhi kesîran tayyîben mübâraken ‘alâ küllî hâlin.
Allâhu ekber kebîran. Rabbenâ celle celâluhu ve kudrete bi-külli mekânin”
“İzzet ve Ceberut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kudret ve melekut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Ölümü olmayan diri Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kendisinden başka ilah yoktur; öldürür ve diriltir.
Kulların ve ülkelerin Rabbi olan Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Çokça temiz mübarek bir şekilde, her hal ü karda Allah’a (cc) hamdolsun.
Allah (cc) büyükler büyüğüdür. Rabbimiz’in şanı yücedir; ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir.”
Bundan sonra, ne dileği var ise dilemelidir, böyle eden kimseye;
Allah (cc) Beytini (Kabe-i Muazzama’yı) ve Peygamber’in (asm) kabrini ziyaret eden, Allah (cc) yolunda cihat eden kimsenin sevabını verir.
Allah-ü Teala’dan ne gibi bir dilekte bulunur ise Allah (cc), onu kendisine ihsan eyler. Bir kimse, o on gecelerin her birinde, bu namazı tek tek kılar ise, Allah (cc) onu en yüksek Firdevs Cennetine koyar. O kimsenin her kötülüğü silinir ve kendisine şöyle denir:
“Yeniden iyi şeyler yapmaya başla.”
Arefe günü geldiği zaman, bir kimse onun gündüzünü oruçlu geçirir de; gecesinde de anlatılan namazı kılar ise, bu anlatılan duayı da okuyarak Allah’ın (cc) huzurunda ağlayarak yalvarır ise, Allah (cc) meleklerine şöyle buyurur:
“Ey meleklerim şahit olun; bu kulumu bağışladım, hac edenlerin sevabına da ortak ettim.”
Resulullah (asm) Efendimiz daha sonra şöyle buyurdu:
“Kıldığı namazdan ve ettiği duadan dolayı, Allah (cc) bu kuluna ettiği ihsanı melekler duyunca sevinir ve birbirlerine müjdelerler.” (Abdülkadir Geylani, Gunye, 2/40-41)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayetini sahih bir kaynakta bulamadık. Sünnet olduğu sabit olmayan bir namazı o şekilde kılmak doğru değildir. Özellikle sünnet olmadığını düşündüğü halde yapmak isabetli olmaz.

Bunun yerine şöyle sahih bir hadis vardır:

İbn Abbas’tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“İçinde yapılan salih amellerin en çok Allah’ın hoşuna giden günlerden hiçbir gün Zilhicce ayının ilk on gününe denk değildir.”
"Cihad da mı?" diye sorduklarında, “Evet, cihad da böyledir, ancak canı ve malı ile cihada çıkıp da hiçbir şeyiyle geri dönmeyen kimse bunun dışındadır.”
Tirmizi, bu hadisin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. Tirmizi, h.no: 757)

Aynı hadisi bir-iki kelime farklılıkla Buharî de rivayet etmiştir. (bk. Buhari, h.no: 969)

Keza, bu günlerde neler yapılacağına dair de İbn Ömer’den gelen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Allah katında hiçbir gün, şu zilhiccenin on günü kadar büyük değil ve içinde yapılan ameller kadar daha sevimli değildir. Bu sebeple, bu günlerde çokça tehlil, tekbir ve tahmid zikrini yapın.” (İbn Hanbel, Müsned, 9/323)

Hülasa: Bu günlerde oruç tutmak, gün ve gecelerinde sübhanallah diyerek tesbih, elhamdülillah diyerek tahmid, Allahü ekber diyerek tekbir ve la ilah ilalallah diyerek tehlil zikrini yapmak, Kur'an okumak, tövbe istiğfar etmek, günahlardan daha fazla sakınmak gibi güzel işlerin yapılmasıyla, bu on gün ve geceleri ihya etmek mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun