Sünnetle Yaşamak - 63. GÜN

    Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

     “İsra gecesi İbrahim (a.s.)’la karşılaştım. (Bana) ‘Ey Muhammed! Ümmetine benden selam söyle ve onlara: Cennetin toprağı güzel ve suyu tatlıdır. Cennette ovalar var. Buraların dikili ağacı; «Subhânallâhi ve’l-hamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber»’dir (Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd O’na mahsustur. O’ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyük), diye bildir’ dedi.”

[Tirmizî, Deavat 59 (3462)]

Kaynak: İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 869.

Kategori:
Okunma sayısı : 99
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun