Peygamberimizin büyülendiği rivayetlerine sahip çıkmak, Kur'an'a aykırı değil mi?

Tarih: 17.07.2015 - 01:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimizin sünneti ile ilgili okuduğum bir kitapta geçen bilgi  "Peygamberimizin büyülendiğini bazı alimler Kur'an'a aykırı bir rivayet olduğu için en güvenilir kaynaklarda dahi geçse kabul etmemişlerdir." diye bir ifade geçiyor.
- Gerçekten bazı rivayetlerin üstünü çizmemek için Peygamberimizin büyülendiği rivayetlerine sahip çıkmak Kur'an'a aykırı değil mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Önce bu alimlerin görüşlerini aktaran kaynağı görmemiz gerekir.

- Biz bunlardan Cessas’ın görüşüne rastladık. (bk. Ahkamu’l-Kur’an, 1/58-59)

- Müfessirlerin cumhuruna göre, Felak ve Nas surelerinin iniş sebebi, Lebid b. Asam adında bir kimsenin Hz. Peygambere sihir yapmasıdır. (bk. Razi, Felak suresinin tefsiri)

Buna mukabil, bu konuyla ilgili hadis rivayetini Mutezile alimleri inkâr etmişler. (bk. Razi, a.y)

- İkincisi, fıkıh konusunda alim olan bazı kimseler, hadis ilminde otorite olmayabilir.

- Buhari, Müslim gibi Kur’an’dan sonra en sahih kabul edilen iki kaynakta geçmesi bunun sahih olduğuna yeterli bir delildir. (bk. Buhari, Tıb, 47; Müslim, Selam, 43/2189)

- İmam Nevevi ve İbn Hacer gibi büyük hadis alimlerinin de görüşünü paylaştığı İmam Mazıri gibi büyük bir hadis otoritesine  göre, “Hz. Peygamberin mansıbına uygun olmadığını” gerekçe göstererek, bu sahih hadisi inkâr edenler ehl-i bidattır. Çünkü, bu hadis rivayeti inkâr edilemeyecek kadar sahih olduğu gibi, Kur’an’a aykırı bir tarafı da yoktur.

Hz. Peygamber (asm)'in nübüvvet mansıbına uygun düşmeyen hiçbir durumu da söz konusu olmamıştır. Olan bazı şeyler -aklına ve kalbine değil- onun bir beşer olarak hayaline gelen şeylerdir. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim,  14/154-175;  İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 10/226)

Kadı Iyaz da “Sihir Hz. Peygamber (asm)'in sadece vücudu ve azaları üzerinde tesirini gösterdi, onun temyiz gücünde ve düşüncesinde (yani aklında, fikrinde) bir etki göstermedi.” demektedir. (İbn Hacer, Fethu’l-Bari, X, 185)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamber Efendimize sihir yapılmış mıdır, yapılmışsa bunu nasıl açıklamak gerekir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun