Kur'an dışında Allah'tan vahiy yok, diyenler kimlerdir?

Tarih: 12.02.2015 - 06:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kutsi hadisleri toptan inkar edenler, Kur'an dışında Allah'tan vahiy yok diyenler kimlerdir?
- Sunni alimlerden de varmış kutsi hadisleri kabul etmeyen, doğru mu?
- İbn Abbas Kur'an'dan başka vahiy yoktur, sözü vaki midir, eğer vaki ise bu söz ile kutsi hadislerin olmadığını söylemiş olmaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam tarihinde kutsi hadisleri toptan inkâr edenlere rastlayamadık.

- Kutsi hadisin de diğer hadisler gibi, sahih, zayıf ve hatta uydurma olduğunu söyleyenler vardır. Fakat bu hüküm, kutsi hadisin kendisine değil, senet itibariyle Resulullah (asm)’a kadar sağlam bir şekilde ulaşıp ulaşmadığıyla ilgilidir.

Rivayete göre, İbn Abbas “Kur’an’dan başka vahiy yoktur.” demiştir. (Ebu Cafer Tahavi, Şerhu Muşkilil Asar, tahk. Şuayb el-arnavut, müessesu’r-Risale, 1415/ 1994, 14/466)

İmam Tahavi, bu rivayeti “Müşkilü’l-Asar” (hadis rivayetlerinde görülen kapalılık/sorun) adlı eserinde yazmasının sebebi, bunun manasının kapalı olduğu içindir.

Nitekim, kendisi de ortada “Kur’an’dan başka vahyin bulunduğunu gösteren.” bir sürü sahih hadis rivayetleri varken, nasıl olur da İbn Abbas’ın böyle bir şey söyleyebildiğine dikkat çekmiş ve bu müşkili/problemi şöyle çözmüştür:

İbn Abbas’ın bundan maksadı, Kur’an’ın bizzat kendisi ve onun emirleri dışında bir vahyin olmadığıdır. Kur’an’da “Resulun size verdiğini alın, yasakladığından uzak durun.” mealindeki ayette yer alan emir bu cümledendir.

İbn Abbas’ın bu söylediğinin bir benzerini de Hz. Ali söylemiştir: Ona: “Kur’an’dan başka Resulullah’ın size -özel olarak/veya sır olarak verdiği bir şey var mı?” şeklindeki soruya şöyle cevap vermiştir: "Hayır! Daneyi yaran ve canlıları yaratan Allah’a yemin ederim ki, yanımızda -kişinin verildiği anlayış ve bu sahife dışında- Kur’an’dan başka hiçbir şey yoktur. Sahifede de: Diyet, esirin azat edilmesi ve bir Müslümanın kâfir olana kısas olmamasına" dair bilgi olduğunu bildirmiştir.

İşte Hz. Ali’nin de bu sözden maksadı, Kur’an dışında Hz. Peygamber (asm)'e vahiy gelmediği değil, aksine Kur’an ve onun emir ve yasakları dışında bir şeyin olmadığını söylemektir. Yoksa yanındaki sahifede yer alan bilgiler de Kur’an değil, hadisle gelen vahiy mahsulüdür.(bk. Tahavi, 14/466-467)

Demek ki, Ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğunun, belki de ittifakla vahiy olarak kabul ettiği kutsi hadisleri bu rivayetlerden hareketle inkâra kalkışmak beyhude bir çabadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun