Gayri metluv ayetlerden sorumlu muyuz?

Tarih: 29.07.2015 - 00:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yani Peygambere gelmiş fakat ayet olarak Kur'an'a yazılmamış olan vahiyler bugün bizim için zandan ibaret değil midir?
- Bir sürü insani fikir ve şüphe bulaştığı halde Allah bizi onlardan hesaba çekecek mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam Literatüründe “gayr-i metlu vahiy” ifadesi, Hz. Peygamber (asm)'in sünnetini/hadislerini aktaran sahih hadisler / kudsi hadisler için kullanılır. İslam alimlerine göre, sahih hadislerle amel etmek farzdır. Kaldı ki, bugün İslam dininin furuat kısmı dediğimiz ibadetler ve muamelat kısmının en az üçte biri bu “gayr-i metlu vahiy” denilen sünnetin mahsulüdür.

- İman esasları dışındaki dinin füruat kısmının önemli bir kısmı zaten zanni delile dayanır. Bunlardan bir kısmı hadisler olduğu gibi, bir kısmı da ayetin “delalet-i zanni”sinden kaynaklanır. Hanefi mezhebindeki “vacib” kavramı bunun en açık belgesidir.

Demek ki dinin bütün meseleleri “kesin delile” dayanmamaktadır. Eğer bu zanni delilleri kabul etmezsek, dinin en az üçte birini terk etmiş oluruz.

Nitekim, İmam Nevevi’nin bildirdiğine göre, senedi sağlam olan (değil mütevatir) “ahad” hadislerle amel etmek -alimlerin ittifakıyla- vaciptir. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim,1/20)

İlave bilgi için tıklayınız:

Sünnetin bağlayıcılığı, örnek alınması ve kaynağının vahiy olup olmadığı konusunda detaylı bilgi verir misiniz?
Hadislerin bir çok raviden geçtiğini dikkate alırsak, hadislere neden güvenelim?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun