Bütün peygamberlerin öğretileri, inanç esaslarında bir midir?

Tarih: 13.03.2015 - 01:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Adem peygamberden Muhammed peygambere kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere itikatta aynı esaslara tabi olmakla, amel sahasında farklı şeriatlerle mükellef tutulmuştur."
- Bu ifade doğru mudur?
- Bu ifadeye paralel Kur'an ayetleri var mıdır; varsa nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu ifade doğrudur.

“Biz, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, ona: 'Benden başka hiçbir ilâh yoktur. O halde, bana kulluk edin!' diye vahyetmiş olmayalım.” (Enbiya, 21/25)

mealindeki ayetten, bütün peygamberlerin vahiy ile tevhid akidesini ders aldıkları ve ders verdiklerini anlayabiliriz.

“Andolsun ki biz her ümmete; Allah’a ibadet edin ve tağuttan sakının, diye bir peygamber gönderdik.” (Nahl, 16/36)

mealindeki ayette de tevhid akidesi ve yalnız Allah’a kulluk dersi verildiği gibi, her türlü şirki ifade den tağuttan da uzak kalma hususu ders verilmiştir.

- Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Bütün peygamberler, baba bir kardeşlerdir; anneleri farklıdır, ama dinleri birdir.” (Hâkim, 2/648)

Bu hadisi Buhari de (biraz daha kısa) tahriç etmiştir.  

Bunun anlamı: peygamberlerin dinleri (dinin temelini teşkil eden itikadi konuları, iman esasları) birdir. Fakat şeriatları ise farklıdır. (bk. İbn Hacer, 6/489)

Görüldüğü gibi, burada iman esaslarını teşkil eden itikadi konular, “din” unvanıyla ifade edilmiş ve peygamberler için bir baba hükmündedir. Onların hepsi de bu babanın oğullarıdır. Yani aynı hakikatin mahsulatını ders verirler. Dinin (iman esasları dışında kalan) füruat kısmı denilen şeriatler ise, annelere benzetilmiştir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun