Tevrat ve İncil de vahiy olduğuna göre, neden Kur'an en üstündür?

Tarih: 10.03.2014 - 00:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kitaplarda Kur'an'ın en üstün kitap olduğu yazılıyor, amenna. Fakat en üstün derken İncil, Tevrat gibi kitaplar kastedilirse (yani bozulmamış halleri) bu biraz tuhaf olmaz mı?

- Yani sonuçta hepsi Allah'ın kelamı olması hasebiyle nasıl bir birine üstünlüğü söz konusu olabilir ki?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın kitabı olmaları hasebiyle, bütün kitaplar aynı fazilete sahiptir, denilebilir.

Ancak, Allah kitaplarını gönderirken, insanların o günkü anlayış ve bilgi seviyelerine göre göndermiştir. Bu açıdan bakıldığı zaman, kıyamete kadar hükmü geçerli olan, en son vahiy olduğu için evrensel bir kitap olma hüviyetinde olan Kur’an’ın -bu açıdan- diğer kitaplardan daha üstün olduğunda şüphe yoktur.

Bir misalle bu konuyu şöyle açabiliriz: Bir bilim adamı, biri ilkokul çocukları için, diğeri üniversite öğrencileri için yazdığı iki matematik kitabının birbirinden farklı olması, ikincisinin birincisinden birçok yönden daha üstün olacağı işin tabiatının gereğidir. Bu iki kitap arasındaki fark, yazarın ilmi bakımından değil, muhatapların farklı seviyeleri ve anlayış kabiliyetlerine göredir.

- Şunu çok net söyleyebiliriz ki, Tevrat ve İncil Allah’ın kelamıdır; ancak bunların lafızlarının, üslup ve ifade tarzları mucize değildir. Buna mukabil, kıyamete kadar hükmü baki olan Kur’an-ı Hakim, manevi bir mucize olarak -hak ve hakikati ders veren muhtevası yanında- lafız ve ifade tarzı bakımından da mucizedir.

Her şeyi hikmetle yapan Allah’ın hikmetinin ön görmesinin bir sonucu olarak Kur’an diğer kitaplardan daha üstündür.

- Bunun anlaşılması için peygamberlerin durumunu da hatırlayabiliriz. Kitapların hepsi Allah’ın kelamı olduğu gibi, peygamberlerin hepsi de Allah’ın elçileridir. Ancak bazı peygamberlerin diğer bazılarından üstün oldukları bilinen bir gerçektir.

“Biz, o peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık.” (Bakara, 2/253)

mealindeki ayette bu husus açıkça ifade edilmiştir.

Deme ki Kur’an’ın dışındaki, Tevrat, İncil gibi kitaplar ve suhuf gibi diğer kelamlar, evrensel olmayıp özel bir kavme özel bir millete inmiş kelamlardır. Kelamın genişliği ve azameti, muhatabın idrak ve anlayış seviyesine göre şekillenir. Tekamül kanunu gereğince eski toplumlar ve kavimler bir derece bedevi ve medeni hayattan uzak bir anlayışa sahip oldukları için, Allah onlara üst perdeden külliyetle değil, sade ve seviyelerine uygun bir hitapla konuşmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun