Ebabil Kuşları, bir hastalık olarak tanımlanabilir mi?

Tarih: 06.04.2015 - 00:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yasin 28. ayet ile Fil suresinde gökten gönderilen Ebabil kuşlarını çelişki görenlere ne demeliyiz?
- Bu kesim ebabil kuşlarını bir hastalık olarak tanımlıyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu gibi yorumların hiçbir değeri yoktur. Bu yorumu daha önce Muhammed Abduh ve ekibi yapmıştır. Bununla güya mucizelik kavramı yerine Batı dünyası fikir adamalarının da kabul edeceği bir orta yol izlemek istemişlerdir.

Ancak dönemin güçlü felsefî akımlarından pozitivizmin etkisi altında ortaya konulduğu anlaşılan bu yoruma, çağdaş müfessirlerin çoğu katılmadığı gibi, ona karşı ciddi tenkitlerde de bulunmuşlardır. (Meselâ bk. Elmalılı, Seyyid Kutub Fil Suresi tefsiri)

- Kur’an’da bu konu Allah’ın bir mucizesi olarak aktarılmıştır. Eğer bu mucizeyi kabul etmezsek, Peygamberimiz (asm)'in ve diğer peygamberlerin o harika mucizelerini de kabul etmemek gerekir ki bunun yanlışlığı ortadadır.

- Tarihi kaynaklar, bu olaya şahit olanların, Hz. Peygamber (asm)'in peygamber olduğu zamanında da var olduğunu ve bunların nasıl yok edildiklerini gördüklerinden söz ederler.

- Fil Suresinin son ayetinde, “onları yenmiş ekine döndürdü” diye ifade edilmiştir. Bu ifadeden açıkça anlaşılıyor ki, onlar genel olarak orada, aynı yerde yok olup gitmişler. Oysa çiçek hastalığı bir anda değil bazen aylarca da sürebilir.

- Bununla beraber, bu bir çiçek hastalığı da olsa bir mucizedir. Kâbe’yi tam yıkmak üzere olan bir kefere ordusunun, böyle bir anda bir çiçek hastalığıyla yok etmek de Allah’ın harikulade bir mucizesidir, başka olamaz. Burada tesadüfe yer olamaz. Madem ki bu da bir mucizedir; o halde Kur’an’ın açık ifadelerindeki tasvir şeklini ve ilgili mucizenin surede aktarıldığı şekilde tahakkuk ettiğini kabul etmek en makul olanıdır.

Allah her şeye kadirdir. Kur’an’ın tasvirinde makul ve mümkün olmayan hiçbir şey yoktur. Aklıselime açıkça aykırı olan bir ifade bulunmadığı sürece, ayet ve hadislerin zahiri ifadelerini bırakıp tevil cihetine gitmek, gayrıilmi ve gayrıahlaki, indi ve keyfi bir yorum olur ki, kabul edilemez.

Yasin suresindeki ayetlere gelince, ilgili ayetlerin mealleri şöyledir:

“Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler.” (Yasin, 36/28, 29)

Önceki ayetlerde, kasaba halkına önce iki elçinin gönderilmesinden, sonra o ikisini destekleyen bir üçüncü elçinin gönderilmesinden, kasabanın bir ucunda oturan şuurlu bir müminin yardıma koşması ve elçileri tasdik etmesinden ve bu yüzden o müminin zulmen öldürülmesinden bahsedilir.

İşte burada hatıra şöyle bir soru gelir:

- Kendilerine gönderilen böyle bir kahramanı, böyle yüksek bir öğütçü ve mücahidi öldüren o kavme Allah Teâlâ ne yaptı?

Böyle bir soruya karşı buyuruluyor ki: Onun arkasından da kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Yani onu dinlemeyip öldüren kavmini de onun arkasından sağ bırakmadık, gerçi o şehidin arkasında ve Resullerin elinde bir ordu yoktu. Bununla beraber onlarla harp için gökten bir ordu da indirmedik, indirmiş de değildir. Yani bu gibi durumlarda gökten apaçık bir ordu indirivermek Allah'ın âdeti olmamış olduğu gibi, olağanüstü olarak da indirmedik. Daha doğrusu indirecek de değildik. Allah'ın bir kavmi mahvetmesi için öyle ordular indirmesine gerek yoktur. "Bedir" de, "Hendek"te melekler indirmesi bile sadece müminlere bir müjde ile kalblerini huzura kavuşturmak içindi. O bir iş dileyince sadece: "Ol!" der, oluverir.

Onun için olan hadise başka değil, sâde bir gürültü oldu. Tek bir ses, bir haykırma, Cebrail'in bir haykırması. Hemen sönüvermişlerdi. Önüne geleni yakmak isteyen o ateşli kavim, o zamandan itibaren sönmüşlerdir. Bundan Antakya halkının mahvolduğunu, helâk olduğunu anlamak istemişlerse de Hristiyanlık daveti karşısında müşrik Roma devletinin ortadan kalkmış olduğunu anlamak daha kapsamlıdır.

Demek ki, ayetler arasında asla bir çelişki yoktur. Aksine, diğer delillerin yanında, Bedir ve Hendek savaşında meleklerin gönderildiğinin açıkça bildirilmesi de Ebabil Kuşlarının indirilmesine birer delildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun