Kuran'da 70 sure eksik iddiasının aslı nedir?

Tarih: 06.10.2018 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran'ın aslının muhafaza edilemediğine dair bu iddiaların aslı astarı nedir?
1. Bir ateist Kuran'da 70 sure eksik olduğunu söyledi bana.
İbni Mesud hazretleri Hz. Sabit'e bu son toplanmış Mushafda Peygamberimizin de okuduğu 70 sureyi görmüyoruz demiş midir? Bu işin aslı astarı nedir?
2. Bir de: Zühri anlatıyor: Bana Ubeydullah b. Abdullah haber verdi ki: Abdullah b. Mesud, Kuran nüshalarının yazma (istinsah) işinin Zeyd’e verilmesini hoş karşılamadı da bu yüzden “Ey Müslüman topluluğu! Benim gibi biri Kuran’ın yazılmasında görevlendirilmeyecek, bu göreve benden başka birisi getirilecek öyle mi! Vallahi ben İslama girdiğim zaman Zeyd daha babasının sulbünde gizliydi -ana rahmine bile düşmemişti- diye serzenişte bulundu. Bu yüzden Abdullah b. Mes’ud: “Ey Kûfeliler, ey Irak halkı! Elinizde bulunan Kuran parçalarını gizleyin (Zeyd b. Sabit’e yollamayın) ve onları bir yerde tutun demiş midir?
3. Ebu Vail anlatıyor: İbn Mesud (r.a.) Kûfe’de bir hutbe okuyup “Mushaflarınızı saklayın, bana Zeyd b. Sabit’in kıraatiyle okumam için nasıl emredebilirler, halbuki ben yetmiş küsur sureyi bizzat Allah Rasulünün ağzından almış biriyken, Zeyd o sırada başındaki iki kakülü ile çocuklarla oynamaya gelirdi, demiş midir?
- Bu iddiaların aslı astarı nedir bizi bilgilendirir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Bu olayın aslı şöyledir:

Hz. Osman, Zeyd b. Sabit başkanlığında tertip ettiği heyet tarafından Kur'an’ın cemi tamamlandıktan ve bütün sahabenin ittifakıyla kabul edildikten sonra, Abdullah b. Mesud’un da içinde bulunduğu bazı sahabilerin şahsi olarak yazdıkları Kur'anların yakılmasını emretti. Hz. Ali de dahil olmak üzere, bütün sahabeler bu uygulamayı uygun gördüler. Çünkü, zayıf bir ihtimal de olsa, o şahsi nüshaların içinde, titiz bir çalışma sonucu olan ve sahabenin ittifakıyla kabul edilen Kur'an’ın nüshasından farklı bazı kelimeler bulunabilir ve bu da Müslümanların kafasını karıştırabilirdi.

Ancak Abdullah b. Mesud, böyle bir uygulamadan haberdar olduğunda, buna sert tepki gösterdi. Bu tepki, bu yeni çalışmanın yanlışlığına değil, kendi mushafının da içinde bulunduğu şahsi Kur'anların değerinin düşürülmesi idi. Nitekim şu ifadelerinden bunu rahatlıkla anlayabiliriz:

“(Yakın çevresindekilere hitaben): Kim Kur'an’ını saklayabiliyorsa saklasın… Ben Kur’an’dan 70 Sureyi Hz. Peygamber (asm)’in bizzat ağzından (duyup) okurken, Zeyd daha bir çocuktu. Durum bu merkezde iken, şimdi kalkıp (Zeyd’in hatırı için) Hz. Peygamber (asm)’in bizzat ağzından öğrendiklerimi terk mi edeceğim?” (bk. İbn Kesir, 1/31)

2. Ebu Vail’e dayandırılan bu rivayet ile bir önceki rivayet -çok az farkla- aynı olayı seslendirmiştir. Burada -artı olarak- Abdullah b. Mesud’un, bu sözleri minberde söylediği ifade edilmiştir. (bk. a.g.y.)

3. Buradaki bilgiler de yukarıdaki maddelerdeki bilgilerle aynıdır.

Hepsinde Abdullah b. Mesud’un 70 kadar sureyi Hz. Peygamber (asm)’in bizzat ağzından dinleyip öğrendiği ile ilgilidir.

- Buhari ve Müslimde ise, konuyla ilgili yalnız şu bilgiler yer almıştır:

Şakik b. Seleme dedi ki: İbn Mesud bize hitaben (hutbe okurken) şöyle dedi:

“Vallahi ben, bizzat Hz. Peygamber (asm)’in ağzından yetmiş küsur sure aldım. Vallahi, Resulullah’ın ashabı, benim Allah’ın kitabını onların en iyi bileni olduğumu bilirler. Tabii ki, ben onların en hayırlısı da değilim.” (Buhari, Fezailü'l-Kuran, 8; Müslim, Fezailü's-sahabe, 115 - Tercüme Buhari’den)

Bütün bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, İbn Mesud’un “Hz. Peygamber (asm)'in ve kendisinin okuduğu 70 surenin Zeyd b. Sabit başkanlığındaki heyet tarafından düzenlenen Mushafta yer almadığına” dair hiçbir ifadesi söz konusu değildir.

Öyle anlaşılıyor ki, sorudaki bilgilerde yer alan “70 sure” ile ilgili ifadeleri, bazıları tamamen çarpıtmış ve koyu yalan kaplı iftiralardan çekinmemişler.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi ...
Kur'an'ın ilk yazılmış nüshaları neden ortadan kaldırıldı? Kur'an'ın ...
Peygamberimiz hayatta iken neden Kur'an-ı Kerim'i kitap haline ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun