Peygamberimiz hayatta iken neden Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmemiştir?

Tarih: 31.10.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

-  Kur'an'ın Allah kelamı olduğu ve değişmediğine en büyük itiraz da bu noktada. Neden Allah ve Efendimiz (asm) böyle bir itiraza açık kapı bırakmış?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim'in inişi Peygamberimiz (asm)'in zamanında tamamlandığı gibi, kayda geçmesi ve ezberlenmesi de Peygamberimiz (asm) hayatta iken gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim ayet ayet veya sûreler halinde vahiy oldukça, Peygamberimiz (a.s.m.) vahiy katiplerinden birisini çağırır ve hemen yazdırırdı. Yeni nâzil olan ayeti, daha önce gelen sûre ve ayetlerin neresine konacağını bildirirdi. Ancak gelen bu vahiyler kronolojik bir sıraya göre değil de Kur'an'ın kendisine özgü üslûbuna göre sıralanırdı. İnen bütün ayet ve sûreler bizzat Peygamberimiz (a.s.m.)'in huzurunda yazılırdı.

Bu arada vahiy kâtipleri bir nüsha da kendileri için yazardı. Bu şekilde ayetlerin kaydı ve zabtı sağlanmış olurdu. Yazılan ayetler daha sonra Peygamberimiz (a.s.m.)'e okunur, gözden geçirilir; yazım hatası varsa düzeltilirdi. Bundan sonra ilk yazılan nüsha Peygamberimiz (a.s.m.)'in evinde bulundurulurdu. Yazılan nüshalar Peygamberimiz (a.s.m.)'in evinde muhafaza edilirdi.

O zamanlar yeterli miktarda kâğıt bulunmadığından, gelen vahiyler tabaklanmış derilere, tahta levhalara, develerin kürek kemiklerine, beyaz yassı taşlara, hurma dallarına, kâğıt parçalarına ve porselenlere yazılırdı. Ayetlerin düzenlenmesi, kesin bir emir ve hükümle yapılıyordu. Hz. Cebrail (as), Peygamberimiz (a.s.m.)'e, "Falan ayeti falan yere koyun." diye tarif eder, Peygamberimiz (a.s.m.) de ona göre sırasını ve düzenlemesini yaptırırdı.

Pek çok İslam alimine göre, "Surelerdeki ayetlerin düzenlenmesi Hz. Cebrail (as)'in tarifiyle Resulullah (a.s.m.) tarafından yapılmıştır." Sûrelerin düzenlenmesi ayetlerde olduğu gibi vahye dayalı olarak yapılmıştır. Zaten her yönüyle vahiy eseri olan Kur'an-ı Kerim'in düzenlenmesinin de vahiy sonucu olarak yapılması gerekirdi.

Çünkü Peygamberimiz (a.s.m.)'in zamanında pek çok sahabi tarafından Kur'an'ın tamamı ezberlenmişti.

O zamanlar çok sayıda Kur'an hafızı mevcuttu. Sahabilerin bu okuyuşu da belli bir sıraya göreydi. Kur'an'ın Peygamberimiz (a.s.m.) tarafından düzenlendiği ayrıca Kur'an'da da yer alıyor:

"Onu toplamak ve okutmak bize aittir. O halde biz onu sana okuduğumuz zaman okunuşunu takip et." (Kıyâme, 75/17-18)

Peygamberimiz (a.s.m.)'in zamanında Kur'an-ı Kerim bizim bildiğimiz şekliyle bir cilt halinde değildi. O zaman böyle bir şeye ihtiyaç duyulmamıştı. Çünkü henüz vahiy kesilmemişti ve Peygamberimiz (a.s.m.) hayattaydı.

Peygamberimiz (a.s.m.)'in vefatından sonra Yemame Savaşı gibi yetmiş kadar hafızın şehit olması ve benzeri olaylar Kur'an'ın müstakil bir cilt halinde derlenmesi zaruretini ortaya çıkardı.

Hz. Ebû Bekir (ra)'in halifeliği günlerinde bu görev vahiy kâtiplerinden Zeyd bin Sâbit'e verildi. Hz. Zeyd de çeşitli maddeler üzerine yazılan Kur'an ayetlerini topladı, hepsini bir araya getirdi. İşte ilk defa meydana getirilen bu Kur'an'a "Mushaf" ismi verildi.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun