Kadınlara yazıyı öğretmeyin rivayeti hadis mi?

Tarih: 22.05.2017 - 01:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kadınları göze çarpar mevkilere oturtmayın, yazıyı da öğretmeyin. Dikiş öğretin ve Sure-i Nur'u da iyi öğretin." (Taberani, Mu'cemul Evsat, 3/46, h. no: 5713; Hakim, Müstedrek, 2/430, h. no: 3494; Beyhaki, Şuubul İman, 4/90 h. no: 2227 vd.)​
a) Bu hadis sahih mi?
b) Dört mezhepte bunun hükmü nedir yani kadına yazı öğretmenin ve eğitim vermenin hükmü ne caiz mi mekruh mu?
c) Osmanlıda yada daha önceki İslam devletlerinde Sahabe devri Emevilerde Abbasîler de vs kadınların eğitimi nasıldı medreselerde kızlar eğitim görürler miydi tabi karma olmayacak şekilde.
- Osmanlı’da ilk kız lisesi bile ta Abdülhamid Han zamanında açılmış sadece ilk mektepte kız çocukları okurmuş oda dini bilgiler vs ama Matematik Coğrafya tarih vs ilimleri kızlar öğrenebilir miydi?
- Medreselerde kızlar okur muydu yada kızların okuduğu ayrı bir okul var mıydı varda biz mi bilmiyoruz.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Bu rivayetinin uydurma olduğu belirtilmiştir. (bk. et-Telhis -Müstedrek’le birlikte-, 2/430; İbnu’l-Cevzi, el-Mavduat, 2/269)

Beyhaki de bu rivayetin münker (kabul edilemez) olduğunu belirtmiştir. (bk. Beyhaki Şuabu’l-İman, hno: 2227)

 b) Muhacir kadınlardan Şifa binti Abdullah şunları bildirmiştir:

“Ben (Hz.) Hafsa’nın yanında olduğum bir sırada Resulüllah içeri geldi ve bana 'Sen Hafsa’ya kitabeti / okuma-yazmayı öğrettiğin gibi, ona  “Nemle rukyesini" (Nemle kurdu denilen bir nevi çıbanların iyileşmesine yönelik yapılan duayı) de öğretmeyecek misin?' diye buyurdu." (bk. İbn Hanbel, Müsned, 45/46/h.no: 27095; Ebu Davud, h.no: 3887)

Bu hadis sahihtir.

c) Bu konuda dört mezhebin görüşüne rastlayamadık.

Ancak İbn Teymiye bu hadise dayanarak, kadınların okuma-yazma öğrenmelerinin caiz olduğunu bildirmiştir. (bk. Avnu’l-Mabud, 10/267)

İlave bilgi için tıklayınız:

"Kadınları göze çarpar mevkilere oturtmayın, yazıyı da öğretmeyin ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun