Doğuştan kafir olan var mı?

Tarih: 24.03.2022 - 07:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bütün insanlar İslam fıtratı üzere doğar anlamında bir hadis var.
- Ancak başka bir hadiste de şöyle buyuruluyor:
“Dikkat edin! Ademoğlu değişik tabakalarda yaratılmıştır. Onlardan kimi mümin olarak doğar mümin olarak yaşar ve mümin olarak ölür. Bir kısmı ise kafir doğar kafir yaşar ve kafir olarak ölür. Bir kısmı ise mümin doğar mümin olarak yaşar ve kafir olarak ölür. Yine bir kısmı kafir doğar, kafir yaşar ve mümin olarak ölür.” (Tizrmizi, Fiten 26)
- Kafir doğmakla hadisin sıhhat durumu nasıldır?
- Bu iki hadis arasında bir çelişki var gibi görünüyor, araları nasıl bulunabilir, doğru yorumları nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Bütün insanlar fıtrat (İslam fıtratı) üzerine doğar, ancak anne-babası onu Yahudi yahut Hristiyan veya müşrik yaparlar.” (Buhârî, Cenaiz 92; Ebu Davud, Sünne 17; Tirmizî, Kader 5)

Bu hadis sahihtir, Tirmizi de bu hadisin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. a.g.y).

“Dikkat edin! Ademoğulları / çocukları değişik tabakalarda yaratılmıştır. Onlardan kimi mümin olarak doğar mümin olarak yaşar ve mümin olarak ölür. Onlardan kimi de kâfir olarak doğar, kâfir olarak yaşar ve kâfir olarak ölür. Onlardan bir kısmı da mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar ve kâfir olarak ölür. Diğer bir kısmı ise kâfir olarak doğar, kâfir olarak yaşar ve mümin olarak ölür.” (bk. Tirmizi, Fiten 26)

Tirmizi, bu hadisin hasen olduğunu bildirmiştir. (bk. a.g.y)

Fakat hadisin şarihi, bu hadisin senedinde yer alan Ali b. Zeyd b. Cedan, Timizi’ye göre “saduk”, diğer muhaddislere göre ise zayıftır. (Tuhfetu’lahvezi, 6/359)

Dolayısıyla genel olarak bu rivayet zayıf kabul edilmiştir. (Ayrıca bk. el-Mevsuatu’l-hadisiye, ed-Düreru’s-seniye)

Keza, bu rivayette yer alan Ali b. Cedan, İbn Hanbel, Yahya b. Mein, Ebu Züra, Ebu Hatim, Nesaî, İbn Huzeyme, Ahmed b. Adiy, gibi otorite hadis âlimlerinin büyük çoğunluğuna göre zayıftır. (bk. İbn Hacer, Tehzibu’t-Tehzib, 7/322-324)

İki hadis arasında farklılık olursa ve aralarını bulma imkânı da olmazsa, sahih olanı tercih edilir.

Şu hâlde her çocuk İslam fıtratı üzere dünyaya gelir, doğuştan kâfir olan yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Birbiriyle çelişen hadisler var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun