Hangi Müslüman, cihad etmeden ölürse, Ebu Cehil gibi kafir olarak ölmüştür, sözü hadis midir?

Tarih: 10.12.2015 - 14:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Hangi Müslüman ölürse, cihad etmeden ölürse, Allah'ın dini hakim oluncaya kadar, bu mücadeleye karar vermeden, niyet etmeden ölürse, Ebu Cehil gibi kafir olarak ölmüştür.”
- Bu söz hadis midir kaynağı nedir ve eğer sahih bir hadisse bu hadisten ne anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu anlamda bir hadis rivayeti bulamadık.

Konuyla ilgili bazı hadislerin yanlış yorumundan ya da "şunu yapan Cahiliye üzere ölür" gibi bazı hadis rivayetlerinden böyle bir hataya düşülmüş olabilir.

Ayrıca, bir Müslüman büyük günah işlemekle günahkar ve fasık olsa bile, asla kafir olmaz.

Konuyla ilgili bir hadis rivayeti şöyledir:

“Kim gaza etmeden veya kendini -niyet olarak- gazaya hazırlamaksızın vefat ederse, nifakta bir şube üzerinde (münafıklığın bir parçasını kendinde barındırmış olarak) ölür.” (Müslim, İmare, 158; Ebu Davud, Cihad, 17; Nesaî, Cihad, 2; Ahmed b. Hanbel, 2/374)

Abdullah b. Mübarek, bu hadisin Hz. Peygamber (a.s.m)’in hayatta olduğu döneme mahsus olduğu görüşündedir. Diğer bazı alimlere göre ise, hadis her zaman için geçerlidir. Manası şudur: Cihada gitmeyen ve gitmeye yönelik içinde bir niyet taşımayan kimse, -savaştan kaçan, savaşa gitmeyen, ondan geri kalan- münafıkların bir vasfını kendisinde barındırmış olur. (Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Münafıklık sıfatını/vasfını taşımak küfür anlamında değildir. Müslümana yakışmayan bir vasıf olduğu manasına gelir. Çünkü, bir müminin -gerçek mümin olması için- bütün sıfatlarının her an mümin olması lazım değildir. Örneğin; yalan da bir küfrün sıfatıdır. Fakat bir mümin yalan söylemekle kâfir olmaz. Nitekim, bir kâfir de -imanın bir vasfı olan- dürüst olmakla imana gelmiş sayılmaz. Hadiste bu üslubun tercih edilmesi, gazaya teşvik, geri kalmamak hususunda bir uyarı amacına yöneliktir.

Tîbî'ye göre nefisle ve şeytanla savaşı terk edenler de bu hadisin şümulüne girmektedirler.

- Allah yolunda savaşa katılmaya azmetmek akıl ve baliğ olan her Müslümana farzdır. Umumi seferberlik ilan edildiği zamanlarda bu savaşa bilfiil katılmak eli silah tutan herkese farz olur. Genel seferberlik ilan edilmemekle beraber Allah yolunda yapılan harplerin devam ettiği zamanlarda ise, Müslümanların bu savaşlara bilfiil katılmaları herkese farz olmaz, bu görevi üzerine alanların yerine getirmesi yeterli olur.

- Allah yolunda cihad etmek kendisine farz olduğu halde tamamen bırakmak veya hiçbir zaman harbe katılmamaya karar vermek münafıklık alâmetidir.

- Her Müslüman, fililen cihad etmesi üzerine farz olacak bir durum olmasa bile, Allah için cihad etmek gerekli olduğunda, bunu severek yapma niyetini taşır.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Yaşadığı zamandaki imama biat etmeden ölen kişi, sanki cahiliye ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun