Hadislerde cihada teşvik var mıdır?

Hadislerde cihada teşvik var mıdır?
Tarih: 02.05.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (a.s.m) nice sözlerinde cihada teşvik etmiştir. Nümune olarak bazılarını zikrediyoruz:

1. "İnsanların en üstünü, canıyla ve malıyla Allah yolunda cihad edendir."(1).

2. Biri gelir, "Cihada denk bir amel var mı?" diye sorar. Rasulullah, şöyle cevap verir:

 "Cihada denk bir amel bilmiyorum."(2).

3. Birisi, insanlardan uzak bir yerde, tatlı bir su kaynağı bulur. "Uzlete çekilip, ömrümü burada geçirsem." diye düşünür. Bu fikrini Rasulullah'a açar. Rasulullah şöyle der:

"Hayır, öyle yapma. Çünkü, sizden birinin Allah yolunda hareketi, evinde yetmiş sene kılacağı namazdan daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve sizleri cennete almasını istemez misiniz? Allah yolunda gaza ediniz." (3)

4. "Ümmetimin seyahati, Allah yolunda cihaddır." (4)

Bu hadis, turistik seyahatle, Allah'ın dinini yaymak uğrunda yapılan seyahatin farklılığına dikkat çeker. Şüphesiz, hiçbir ulvi gaye taşımadan sadece beldeleri, harabeleri gezmeye çıkmakla, Allah'ın dinini her tarafa ulaştırmak için yola çıkmak arasında, yerden göğe fark vardır.

5. "Kim, gaza etmeden veya 'Keşke gaza olsaydı da ben de katılsaydım.' demeden ölürse, nifaktan bir alametle ölmüş olur." (5)

Bu hadis, Müslümanın hamle gücünü harekete geçirmektedir. Köşesinde oturup kalan bir mü'min, tehlikededir. Kişi, Allah yolunda sefere çıkmalı veya en azından çıkma temennisinde bulunmalıdır.

6. "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim! İsterim ki Allah yolunda öldürülüp sonra diriltilsem. Sonra yine öldürülüp, yine diriltilsem." (6)

7. "Allah yolunda bir gün sınırda nöbet, dünya ve üzerindekilerden daha hayırlıdır." (7)

8. "İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda geceyi nöbette geçiren göz."(8)

9. "Allah yolunda tozlanan ayaklar, cehennem ateşine haramdır." (9)

Allah'ın dinini tebliğ için seyahat edenler de bu hadisin şümulü içindedirler.

10. "Cennet, kılıçların gölgesindedir." (10)

Kaynaklar:

1. Buhari, Cihad, 2.
2. age. Cihad, 1.
3. Tirmizi, Fedailü'l-Cihad, 17.
4. Ebu Davud, Cihad, 6.
5. Ebu Davud, Cihad, 17.
6. Buhari, Cihad, 7; İbnu Mace, Sünen, Cihad, 1.
7. Buhari, Cihad, 73; Tirmizi, Fedailu'l-Cihad, 26.
8. Tirmizi, Fedailu'l-Cihad, 12.
9. Tirmizi, Fedailu'l-Cihad, 7.
10. Buhari, Cihad, 22.
11. Nursi, Hutbe-i Şamiye, s., 88.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun