"Kim Arab'ı aldatırsa ..." hadisi sahih midir?

Tarih: 27.07.2011 - 09:47 | Güncelleme:

Soru Detayı
"Kim Arab'ı aldatırsa şefaatime giremez ve sevgim de ona ulaşmaz." anlamına gelen hadis sahih midir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Osman b. Affân (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (asm) şöyle buyurdu:

“Arab’ı aldatan benim şefaatime nail olamaz ve benim sevgim ona ulaşmaz.” (Tirmizi, Menakıb, 69, 3924)

Tirmizî, bu hadisin garib olup sadece Husayn b. Ömer el Ahmesî’nin, Muharîk’den rivâyeti ile bilinmekte olduğunu belirtir ve hadisin senedinde geçen Husayn’ın, hadisçiler tarafından zayıf kabul edildiğini belirtir. Yani bu rivayet zayıftır. (bk. a.g.e)

Hadiste geçen aldatma, Arapların hidayete ermelerine engel olmak veya onların Peygamber Efendimiz (asm)'den uzaklaşmalarına neden olacak şeyler yapmak şeklinde açıklanmıştır. Böyle yapanlar, Araplar ile Peygamber Efendimiz arasındaki bağı koparmış olurlar. Bu nedenle de Onun sevgisinden ve şefaatinden mahrum kalırlar. (bk. Münziri, Feyzü’l-Kadir, 6/185)

Konuya bu açıdan bakınca, bunları Arap olmayan kimselere yapanlar da aynı şekilde Hz. Peygamber (asm) sevgisinden ve şefaatinden mahrum kalırlar.

Diğer taraftan, Müslümanlar kardeştirler, birbirlerini sevecekler, aralarında buğz, kin ve düşmanlığa yer vermeyecekler, birbirlerini aldatmayacaklar. Müslümanlar arasında bunlar haram olmakla birlikte, Hz Peygamber (asm)'in Arap, Kur’an’ın Arapça ve ilk Müslümanların çoğunluğunun da Arap olup İslam’ın onların eliyle Dünya’ya yayılması nedeniyle, bu düşmanlıkların Araplara karşı yapılması daha büyük bir günahı gerektirmektedir.

Şu hâlde meşru bir sebep olmadan, Arab'a karşı alınan tavır İslâm'a ve Kur’an’a karşı alınmış bir tavırdır. Elbette böyle bir tavır, Hz. Peygamber (asm)'in sevgisinden ve şefaatinden mahrum eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun