Peygamberimizin babası cehennemlik midir?

Tarih: 13.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Babam nerededir?" diye soran bir kimseye, Peygamber Efendimiz (asm),"Benim babam ve senin baban ateştedir." demiş.
- Buna göre Peygamberimizin babası cehennemlik midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İmran b. Husayn anlatıyor: Babam Husayn Resulullah’a gelerek “Misafirleri ağırlayan, sıla-yı rahim yapan, ama senden önce ölen ve (üstelik) baban olan bir adam hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordu. Hz. Peygamber (a.s.m) “Benim babam, senin baban ve sen ateştesiniz / cehennemliksiniz.” diye cevap verdi. Gerçekten Husayn -yirmi gün sonra- müşrik olarak öldü.” (Taberî, Kebir, 13/128-şamile) Hafız Heysemî “hadisin ricali Sahihin ricalidir” diyerek, hadisin senedinin sahih olduğunu söylemiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 1/117).

- Diğer bir rivayete göre, Amir b. Sad babasından naklediyor: Bedevî bir Arap Hz. Peygamber (a.s.m)’e gelerek şöyle dedi: Babam gerçekten sıla-yı rahim yapıyordu ve daha başka -şöyle şöyle- güzel işler de yapıyordu. Şu adam nerededir?” Hz. Peygamber (a.s.m): “Cehennemdedir.” diye cevap verdi. Bedevî bundan rahatsız olur gibi oldu ve “Ya Resulallah! Ya senin baban nerdedir?” diye sordu. Hz. Peygamber (a.s.m): “Hangi kâfirin kabrine uğrarsan, ona cehennemi müjdele.” buyurdu. Bilahare Müslüman olan bu adam şöyle derdi: “Hz. Peygamber (a.s.m), bana zor bir iş yükledi. Ne zaman bir kâfirin kabrine uğrasam, mutlaka onu cehennemle müjdeliyorum.” (Taberanî, Kebir, 1/143-şamile).

- Birinci rivayet için tevil edilecek bir şey bulamıyoruz. Meğer ki, “babam” tabiriyle çok eski atalarından birini kast etmiş olsun.

- İkinci rivayetteki Hz. Peygamber (a.s.m)’in ifadesini, soru soran adamı rahatlatmaya yönelik bir üslup olarak anlamak mümkündür. Çünkü, “Hangi kâfirin kabrine uğrarsan, ona cehennemi müjdele.” ifadesi, bedevî Araba sanki Hz. Peygamber (a.s.m)’in babasının da cehennemlik olduğu imajını veriyorsa da, bu manayı kesin olarak ifade etmemektedir.

- Hz. Peygamber (a.s.m)’in anne ve babasının imanla cennete gireceğine dair rivayetler de vardır. Örneğin; Hz. Aişe (r.anha) şöyle anlatıyor: “Hz. Peygamber (a.s.m) Haccun’da (annesinin mezarının bulunduğu yerde) çok mahzun bir halde duruyordu. Bir süre orada kaldıktan sonra neşeli bir halde dönüp geldi ve şöyle dedi:

“Rabbimden istedim, o da bana annemi diriltti, bana iman ettikten sonra tekrar yerine gönderildi.” (bk. Nebhanî, Huccetullahi ala’l-âlemin, s. 412).

- Yine Hz. Aişe (r.anha)’den aktarıldığına göre,

“Hz. Peygamber (a.s.m), Rabbinden anne ve babasını diriltmesini istedi. O da onları diriltti ve ikisi de kendisine iman ettiler. Ardından tekrar ölü hallerine döndürüldüler.” (bk. a.g.e).
 

- Hz. Peygamber (a.s.m)’in anne ve babasının ehl-i cennet olduğunu gösteren delillerden birkaçı şöyledir:

a. Onların her ikisi de Hz. Peygamber (a.s.m)’in davetine ulaşamamışlardır.

“... Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.” (İsra, 17/15)

mealindeki ayetin gereği olarak onların azap görmemeleri gerekir.

b. Onlar fetret ehlidir. Fetret ehlinin de ehl-i necat olduğuna -veya mahşerde bir teste tabi tutularak değerlendirmeye alınacaklarına- dair rivayetler vardır.

c. Hadis hafızlarından büyük bir kısmı -yukarıda arz edildiği üzere- onların diriltilip Hz. Peygamber (a.s.m)’e iman ettiğine dair rivayetlere dayanarak, onların ehl-i cennet olduğu kanaatindedir.

d. Hz. Peygamber (a.s.m)’in annesi ve babası, -Ebu Bekir, Amr b. Nufeyl, Kus b. Saide, Veraka b. Nevfel gibi- Hz. İbrahim (as)’in dini / hanif dini üzerindeydi. Bu görüşü destekleyenlerdenbiri olan Râzî’ye göre, Hz. Peygamber (a.s.m)’in -Hz. Âdem’e kadar uzanıp giden- bütün ataları tavhid dini üzerinde idiler.

Buna göre, "Babam ve baban ateştedir" sözü iki anlama gelir:

1. Peygamber Efendimiz (asm) bu açıklamasıyla amcası Ebu Leheb'in Cehennem'de olduğunu bildirmek istemiştir. Çünkü Arablar amcaya da baba derler.

2. Peygamberimiz (asm)'in anne ve babasının cehennemlik olduğunu söyleyen hadisler, daha önceye aittir, cennetlik olduğunu söyleyen rivayetler ise, eski haberleri nesheden yeni hadislerdir. İlk zamanlarda -onlar hakkındaki- bilgilere sahip olmayan Hz. Peygamber (a.s.m), daha sonra kesin bilgiler almış ve cennetlik olduklarına dair hükmünü vermiştir. (bk. Nebhanî, a.g.e, s. 412-414)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz'in annesinin, babasının, dedesinin ve amcalarının imanı hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun