Hz. İsa, Peygamberimizin yanına mı defnedilecek?

Tarih: 04.04.2016 - 11:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz İsa as'ın ahir zamanda dünyaya tekrar gelip öldükten sonra Hz Muhammed asv'ın yanına gömüleceğine dair rivayet var mıdır?
- Kabr-i Şerif'te bir kişilik daha yer olmasına rağmen Hz. Osman'ın veya başka birinin oraya gömülmemesinin sebebi olarak o yerin Hz İsa as'a bırakılmış olduğunu söyleyenler var. Bu ne kadar doğrudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda Tirmizi’nin yaptığı bir rivayet vardır. Bu rivayet Yahudi alimlerinden Müslüman olup sahabi olan Abdullah b. Selam’a dayandırılmaktadır. Kendisi şunları söylemiştir:

“Tevrat’ta (Hz.) Muhammed’in sıfatları zikredilmiş ve (Hz.) İsa’nın onunla birlikte (Ravza-yı mütahhara içinde) defnedileceği bilgisi verilmiştir.”

Bu rivayetin senedinde yer alan Ebu Mevdud adlı ravi: “Efendimizin yanında bir kabir yerinin boş olduğunu” da ilave etmiştir. (bk. Tirmizi, h.no: 3617)

Tirmizi’nin bu hadis için “hasen-garib” ifadesini kullanması (a.g.y), rivayetin zayıf olduğuna bir işarettir.

- Bu konuda Hz. Aişe ve Said b. el-Müseyyeb’den de bazı rivayetler vardır. Ancak alimler bunların hepsinin zayıf olduğunu bildirmişler. (bk. Tuhfetu’l-Ahvezi, 10/62)

- İbn Hacer, Tirmiz’nin bu rivayetine ve konuyla ilgili Taberani’nin (el-kebir,13/158) bir rivayetine de yer vermiş, fakat herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. (bk. İbn Hacer, 13/308)

Taberani de bir değerlendirmede bulunmamıştır. (Taberani, a.g.y)

Hafız Heysemi bildirdiğine göre, Taberani’nin ilgili rivayetinde yer alan Osman b. Dahhak adındaki ravi, İbn Hibban tarafından sika, Ebu Davud tarafında zayıf kabul edilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 8/206)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun