Hz. İsa'nın yere indikten sonra evleneceği doğru mudur?

Tarih: 14.09.2013 - 14:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. "İsa, yere inince evlenecek, bir oğlu olacak, kırk yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir." (Tirmizi, Mevahib)
- Piyasada dolaşan bu rivayet sahih midir; sahih ise tahrici nasıldır?

2. “İsa deccal'i öldürdükten sonra Şuayb (a.s.)'ın kavmi Hateni Musa'dan biriyle evlenecektir?”
- Bu hadisinin tahrici ve sıhhati nedir? Hadiste geçen "Hateni Musa" ne demektir?

- Süleyman b. İsa şöyle diyor: Bana ulaştığına göre Hz. İsa (as) (yeryüzüne inip) deccali öldürdükten sonra Beyti'l-Makdise (Mescidi Aksaya) dönecektir. Sonra Peygamber olan Şuayb (as)'ın kavmi Hateni Musa'dan biriyle evlenecektir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. İbn Cevzî, “el-İlelu’l-Mütenahiye” adlı eserinde bu rivayete yer vermiş ve bunun sahih olmadığını belirtmiştir. (bk. 2/433, no:1529)

Benzer bir rivayeti el-Munavi, Bistamî’nin “El-Cifru’l-Ekber” adlı kitabından naklen -senedini zikretmeden- rivayet etmiş ve sıhhati konusundan bir açıklamada bulunmamıştır. (bk. el-Munavî, el-Feyzü’l-Kadîr, 6/464)

2. Rivayette, Hz. Şuayb için kullanılan “Hateni Musa”dan maksat, "Hz. Musa’nın kayınbabası olan peygamber Şuayb" demektir.

- Bu rivayet, kaynaklarda geçmektedir. (bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/353)

- Ancak bu rivayet her şeyden önce Hz. Peygamber (asm)'in sözü değildir. 

İkincisi, Süleyman adlı ravi bu sözleri naklettiği bir kimsenin ismini verememiştir.

Üçüncüsü, Süleyman adlı ravi “bana ulaştığına / bana ulaşan habere göre” diyerek söze başlamıştır. Bütün bu ifadeler bir rivayetin zayıf olması için yeterli sebeplerdir.

- Ayrıca Abdullah b. Süleyman el-Gafili’nin sahih rivayetleri esas alarak yazdığı “Eşratu’s-Saati” (kıyametin alametleri) adlı kitabında, bu hadis rivayetine yer vermemesi de bunun zayıf olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun