Batın ilmiyle ilgili rivayetin kaynağı ve sıhhati nedir?

Tarih: 05.12.2013 - 01:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Batın ilmi hakkındaki rivayetin sıhhati ve tahrici nasıldır?

- Huzeyfe (r.a) diyor ki: "Ben Peygamberimiz (s.a.v)'e 'Bâtın İlmi nedir?' diye sordum. Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki:

'“Ben bunu Cebrail'e sordum. Cebrail bana dedi ki: Allah şöyle buyurdu:

"O, benimle sevdiklerim, dostlarım ve seçkin kullarım arasında bir sırdır. Ben bunu onların kalplerine koyarım. Bu konuda Allah'a en yakın hiçbir melek ve gönderilen hiçbir peygamber bile bilgi sahibi olamaz."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu rivayetin kaynağı için bk. el-Kelabazî, et-Tearrufu li  mezhebi ehli’t-Tesavvuf, 1/87.

Bu senetle gelen ilgili bilgiyi sahih hadis kaynaklarında rastlayamadık.

İbn Arrak el-Kinanî’nin bildirdiğine göre, İbn Hacer, “Zehru’l-Firdevs” adlı eserinde Hasan Basrî’nin Hz. Huzeyfe’yi hiç bir zaman görmediğini, bu rivayetinin uydurma olduğunu bildirmiştir. (bk. İbn Arrak el-Kinanî, Tenzihu’ş-Şeria, h. no: 106)

Huzeyfe’den gelen şekli dışında kısaca “Bâtın ilmi Allah’ın sırlarından bir sır ve hükümlerinden bir hükümdür, (bazı kaynaklarda: “hikmetlerinden bir hikmettir” şeklindedir ki doğrusu budur), onu kullarından dilediği kimsenin kalbine atar.” manasına gelen ifade Hz. Ali’den rivayet edilmiştir. Ancak bu rivayetin de sağlam olmadığı belirtilmiştir. (bk. Kenzu’l-Ummal, h. no:29458)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun