Yatsı namazının başlangıç vakti akşam yıldızlar gözükmeye başlaması mıdır?

Tarih: 04.07.2018 - 00:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu durum aşağıdaki hadis sebebiyle midir?
- Ayrıca bu hadis rivayetine göre hiçbir mazeret olmadığı halde cem yapmak caiz olur mu?
- Bir gün İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) ikindiden sonra güneş batıp yıldızlar ortaya çıkana (yani akşam namazının vakti çıkana) kadar bize hitap etti. İnsanlar: “Namaz! Namaz!” demeye başladılar. Derken Temîm oğullarından biri onun yanına gelip (sözünü) azaltmadan ve (yanından) ayrılmadan: “Namaz! Namaz!” diyordu. Bunun üzerine İbni Abbas: “Ey anasız kalasıca! Sünneti bana mı öğretiyorsun?” dedikten sonra: “Ben Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ı öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem ederken (birleştirerek namaz kılarken) gördüm.” dedi.
- Abdullah bin Şakik (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki: “Bu sözden dolayı göğsümde bir şeyler hissettim ve akabinde Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’a gelip bunu sordum. O da Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ın sözünü doğruladı.” (Müslim 705/57)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder. (Tahavi, Şerhu me‘ani’l-asar, I, 159; Kasani, Bedai’, I, 124; Merğinani, el-Hidaye, I, 258; Zeylai, Tebyin, I, 81)

Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir.

Bununla birlikte bazı alimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamber (asm)'in tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir.

Buna karşılık yine bazı rivayetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen alimler de vardır. (İbn Kudame, el-Muğni, II, 28)

Şafii mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde “faziletli”, “ihtiyari”, “cevaz” ve “özür” olmak üzere dörde ayrılır. Faziletli vakit, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyari vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur.

Dört mezhebin fakihleri mazeretsiz cem yapmanın caiz olmadığını savunmuş ve zahiri itibarıyla cem yapılabileceğini salık veren rivayetleri namaz vakitleri ile alakalı diğer rivayet ve genel uygulamalara uygun bir şekilde yorumlamışlardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yatsı namazının vakti ne zamandır? ...
Dört Mezhebe göre, yatsı namazının son vakti ne zamandır ...
Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?
YATSI NAMAZI.
Almanya, Norveç gibi yatsı namazı vakti olmayan ya da vakit çok az ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun