Peçe yalnız hürlerin eziyete uğramaması içindir, sözü kime aittir?

Tarih: 08.11.2015 - 04:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Peçe yalnız hürlerin eziyete uğramaması içindir.”
- Bu söz Hz. Ömer’in sözü mü?
- Hz. Ömer’den sahih olarak gelmiş midir?
- Açıklayabilir misiniz?
-  Ben bu sözü siyer kitaplarında bulamadım.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Peçe yalnız hürlerin eziyete uğramaması içindir.” manasındaki söz, Hz. Ömer’e aittir. (bk. İbn Sad, Tabakat, 7/127; İbn Ebi Şeybe, Musannef, 2/42; Suyuti/ed-Durr’l-Mensur, Kurtubi, İbn Aşur, Ahzab, 33/59. ayetin tefsiri)

“Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, örtülerini üzerlerine alsınlar. Onların iffetli hanımlar olarak tanınmaları ve eziyete uğramamaları için bu daha uygundur. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.” (Ahzab, 33/59)

mealindeki ayette yer alan “Onların iffetli hanımlar olarak tanınmaları ve eziyete uğramamaları bu daha uygundur.” ifadesi, alimler tarafından “hür kadınların cariyelerden ayırt edilmeleri için...” şeklinde algılanmıştır. (bk. Taberi, Razi, Zemahşeri, Beydavi, Nesefi, Kurtubi, Suyuti, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

- Bu tespit, İbn Hazm’ın dışında yaklaşık bütün ümmetin telakki-i bil-kabul ettiği bir husustur.

Bununla beraber, Hz. Ömer’le ilgili rivayetlerin kesin sahih olup olmadığını tespit edemedik.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadınların tanınmamaları için örtünmeleri (Ahzab, 33/59) ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun