Hz. Peygamber Hz. Mariye'yi azad edip de mi evlenmiştir?

Tarih: 07.04.2014 - 03:29 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Mariye, Peygamberimiz (s.a.m)'in bir cariyesi olarak yanında kalmış ve Hz. İbrahim’in annesi olmuştur.

“Ey Peygamber! Biz, şu gruplara dahil kadınları sana helâl kıldık: Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana harp esîri olarak verdiği cariyeleri…”(Ahzab, 33/50)

mealindeki ayette Hz. Peygamberin helâli olan kadınalar, iki grup olarak belirtilmiştir: Merhirleri verilen hür kadınlar ve savaş ganimetinde yer alan cariyeler.

Bu ayetin ifadesinden de anlaşılıyor ki, Hz. Peygamber (s.a.m) bazı cariyeleri de ailesinin haremine / harîmine almıştır. Kaynakların verdiği bilgiye göre, Hz. Peygamber (s.a.m) savaş ganimeti olarak aldığı cariyelerden Hz. Safiye ile Hz. Cuveyriye’yi azat edip -mehirlerini vererek- eş olarak nikahlamıştır. Hz. Reyhane ile -Mısır mukavkısı tarafından Hz. Peygamber (s.a.m)’e hadiye edilen İbrahim’in annesi- Hz. Mariye’yi ise cariye olarak ailesinin içine dahil etmiştir (bk. İbn Kesir, Maverdi, Beğavî, Semerkandi, Kasımî, İbn Aşur, Alusî, Merağî, Ahzab: 50. ayetin tefsiri; Kurtubî, Ahzab: 28-29. ayetlerin tefsiri).

Ayrıca Hz. Mariye’nin bir cariye olarak Hz. Peygamber (asm)'in ailesine dahil olduğu konusu için (bk. Taberi, Semarkandi, İbn Cüzay, Razi, Tahrim:1. ayetin tefsiri).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun