Ahzab 33. ayet, evinizde vakarlı olarak oturun demek midir?

Tarih: 24.02.2016 - 01:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ahzab suresi 33. ayette geçen “evlerinizde karar kılın” kısmının iki türlü okunuşu var. Bir tanesi kesreli diğeri fethalıdır, hangi okunuş doğrudur?
- Aşağıdaki hadis hangi okunuşu doğruluyor?
- Hadisteki evlerinizde karar kılın kelimesi hangi kıraate göre okunmuştur?
- Taberi hangisini tercih etmiştir ve de niye tercih etmiştir?
- İlgili hadis şöyledir:
Rivayete göre Ammar, Âişe (r.anha)'ya şöyle demiştir: "Muhakkak Allah sana evinde kalıp oturmanı emretmiştir." Âişe ona şöyle cevap vermişti: Ey Ebu'l-Yakzan sen sürekli hakkı olduğu gibi söyleyen bir kimse olmaya devam ede geldin. Bunun üzerine şöyle demişti: Senin de itirafın ile beni bu şekilde kılan Allah'a hamdolsun

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayette yer alan KRN fiili, hem “karne” hem “kırne” olarak okunmuştur. Bunların ikisi de doğrudur.

Bu iki kıraat şeklinden “Kaf”ın fethesiyle “karne” şeklinde okumak, elimizdeki Kur’an metnine uygundur ve Taberi’nin bildirdiğine göre Medine ve bir kısım Küfe alimlerinin kıraati böyledir. (Taberi, ilgili yer)

Bu şekilde okunduğu zaman manası: “Evlerinizde oturun.” şeklinde olur.

Eğer kesre ile “kırne” şeklinde okunsa, manası: “Vakarlı / ağırbaşlı olarak evlerinizde durun!” şeklinde olur. (bk. Taberi, Razi, Kurtubi, ilgili yer)

Taberi, bu meksur kıraat şeklini tercih etmiştir. Çünkü, vakarlı olmayı ifade etmek için bu fiilin “Kırne” olarak okunması gerekir. Vekara-Yakıru’dan emir “Kır”dır. Cem-i müennesi ise “Kırne”dir.

Diğer okunuşta yalnız “karar kılma” manası vardır. “Vakarla karar kılma” teması, yalnız “karar kılma” fehvasından daha fazla tercihe şayandır.

- Hz. Ammar’ın hadisinde bu fiil, meftuh olarak “karen” şeklinde  kullanılmıştır. Çünkü orada kullanılan “ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَكِ أَنْ تَقَرِّي فِي مَنْزِلِكِ” (Muhakkak ki Allah sana evinde oturmanı emretmiştir) Arapça ifadesinde yer alan “tekarrî” fiili, ayetteki ilgili emir kipinin “kırne” değil, “karne” olduğunu göstermektedir. (krş. Kurtubi, ilgili yer)

- Kadı Beydavi’ye göre, meftuh şekli olan “karne” fiili, hem vakar hem karar manasına gelir. (bk. Beydavi, ilgili yer)

- İbn Kesir, yalnız meftuh kalıbı söz konusu etmiş ve bunun “Evinizde karar kılın. Mescitte namaz kılmak gibi ihtiyaçlarınız dışında dışarı çıkmayın.” manasında olduğunu bildirmiştir. (İbn Kesir, ilgili yer)

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahzab suresi 33. ayette geçen "Evlerinizde oturun,.." emri, bütün ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun