Gaybtan haber verenler dinden çıkmış mı oluyor?

Tarih: 14.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir Hadis'te, "İsabetli bile olsa, birisi gaybten haber verse, onu dinleyenler de bunu onaylasa, hepsi birden küfre girer." deniyor.
- Buna göre gaybten haber verenler dinden çıkmış mı oluyorlar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Söz konusu hadiste “isabetli bile olsa, birisi gaypten haber verse...” ifadesine rastlayamadık.

- Konuyla ilgili Hz. Ali (ra)’den rivayet edilen bir hadisin meali şöyledir:

“Kim bir kâhine (gelecekle ilgili bilgilere / sırlara vakıf olduğunu iddia eden) veya bir arrafa (müneccim / astroloji bilgisiyle gaybı bildiğini iddia eden kimse) gitse ve onun söylediklerini tasdik etse, Muhammed (a.s.m)’e indirileni inkâr etmiş olur.” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 17684)

Bu hadisten anlaşılıyor ki, burada -İslam çizgisinin dışında bir yol takip eden- kâhin ve benzeri şarlatanlardan bahsediliyor.

- Kur’an’ın ifade ettiği ve kimsenin bilemeyeceğini söylediği “GAYB” Allah’ın mutlak ilminde yer alan gaybdır. Fakat Allah, o mutlak gaybın çıkmasına bazı alametler koyabilir ve dilediği kimselere o ipuçlarını gösterebilir. Örneğin, Allah’ın ilminde iken ve o mutlak gaipten çıkmadığı zaman asla bilinmeyen “yağmurun geliş zamanına” bazı alametler koymuş, meteoroloji uzmanları o ipuçlarından hareketle daha önce doğru bir tahminde bulunabilirler. Yine uzmanlar belli bazı ip uçlardan hareketle “bir hastanın ölümünü” yaklaşık veya doğru bir tahminde bulunabilirler. Bunlar, asla Kur’an’ın ifade ettiği “GAYB” değildir. Bilakis mutlak gaypten çıkmış şahadet alemine girmiş, izafî / rölatif gayptir. Yani bazılarımız için gayp olan bu şeyler, bazılarımız için gayp olmaktan çıkmıştır.

Ayrıca, Allah bildirmediği zaman, peygamberler dahi gaybı bilmezler. Bu husus, ayet ve hadislerle sabit olup Ehl-i sünnetin temel bir akidesidir. Fakat, Allah’ın bildirmesiyle, peygamberler ve evliyalar gaybı bilebilirler. Kur’an’da Hz. İsa (as)’ın  ve Hz. Muhammed (a.s.m)’in gaybı bildiğini gösteren ayetler vardır ki, bunlar Allah’ın onlara bildirdiği gaybdır.

Nitekim bu konuda İbn Hacer "Allah’tan başka, hiç kimse gaybı bilmez." mealindeki ayeti açıklarken, şu görüşlere yer vermiştir:

Hz. İsa (as)’ın “Evlerinizde biriktirdiklerinizi bilirim.”, Hz. Yusuf (as)’ın rüya gören hapis arkadaşlarına “Daha yemek gelmeden size bunun tevilini söylerim.” şeklindeki gaybî haberleri ile velilerin kerametleri ayrı bir özelliğe sahiptir. Bunlar;

“Allah bütün gaybı bilir. Fakat gaybına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir.” (Cin, 72/26-27)

mealindeki ayette yer alanlar müstesna kimselerdir. Şu kadar fark var ki, peygamberler bu bilgiye vahiy yoluyla, veliler ise rüya veya ilham yoluyla ulaşırlar.” (İbn Hacer; Fethu’l-Barî, 8/514)

İlave bilgi için tıklayınız:

"Gaybı Allah'dan başkasının bilemeyeceği" ayeti hakkında.

Kahinlerin gaybten haber vermesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun