Hz. Ömer'e soru soran kadın yaşlı veya cariye bir kadın mıdır?

Tarih: 20.01.2017 - 03:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisteki kadın yaşlı veya cariye bir kadın mıdır?
- Hz. Ömer'e soru soran bu kadın yaşlı veya cariye bir kadın mıdır?
- Kaynaklarda kim olduğu hakkında bilgi var mıdır?
- Bazı siteler onun yaşlı veya cariye olabileceğini iddia ediyorlar.. Bu konu hakkında hadis alimleri ne demiştir. sizin görüşünüz nedir? Açıklayabilir misiniz?
- Bir gün Halife Ömer radıyallahu anh hutbede, “Dikkatli olun, kadınların mehirlerini artırmayın.” dedi. Bunun üzerine yanakları esmer kırmızısı bir kadın, hemen söze karıştı ve şöyle dedi: “Bu, senin görüşün mü; yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den mi duydun? Biz, Allah Teâlâ’nın kitabında senin söylediğinin aksini buluyoruz. Allah Teâlâ, şöyle buyuruyor: “Eğer bir kadını boşayıp yerine başka bir kadını almak istiyorsanız, ilkine kantar yükü altın vermiş de olsanız hiçbir parçasını geri almayın.” (Nisâ, 4/20) Ömer (ra), bir ara şaşkınlaştı ve şöyle dedi: “Herkes Ömer’den daha anlayışlı; evlerindeki kadınlar bile…”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Ömer’e mehir konusunda soru soran kadın, hemen hemen bütün kaynaklarda “امرأة من قريش - Kureyşli bir kadın” olarak geçer.

- İlgili rivayetlere göre konu şöyledir:

Hz. Ömer, mehri 400 dirhemle sınırlamak istemiş, aksi halde fazlanın devlet hazinesine gelir kaydedileceğini ilân etmişti. Hz. Ömer'in dayandığı delil; Hz. Peygamber (asm)'in eşi ve kızları için bundan daha fazla mehir verilmemesiydi. 

Bu konuşmadan sonra Hz. Ömer'in yolunu Kureyş'li bir kadın kesti ve aralarında şu konuşma geçti:

- Ey Müminlerin emiri! Erkekleri, evlenecekleri kadınlara dört yüz dirhem (gümüş) den fazla mehir vermekten sakındırdığın doğru mu? 

- Evet. 

- Allah Teala'nın Kur'an'da indirdiği ayeti duymadın mı? 

- Hangi ayeti? 

- Allah Teala'nın, “… yüklerle mehir vermiş olsanız dahi, ondan hiçbir şeyi geri almayın.” (Nisa, 4/20) buyurduğunu duymadın mı? 

- Allah'ım bağışla!.. Herkes Ömer'den daha fakih! 

Bu konuşmadan sonra Hz. Ömer geri döndü, tekrar minbere çıktı ve şunları söyledi: 

- Ey insanlar! Kadınlara dört yüz dirhemden fazla mehir vermekten sizi sakındırmıştım. (Şimdi bu görüşümden rücu etmiş bulunuyorum.) Kim malından mehir olarak gönül hoşnutluğuyla daha fazlasını vermek isterse versin. (İbn Hacer, el-Metalibü'I-aliye, ll, 4-5; eş-Şevkânî, Neylü`l-Evtâr, VI,168; Heysemî, Mecmau`z-Zevâid, Mısır, t.y., IV, 283 vd.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun